จัดระเบียบ การเงินส่วนบุคคล ต้องทำยังไง ?

 

            การเงินส่วนบุคคล เรื่องสำคัญในการบริหารการเงิน รายได้ที่หามาทุกเดือนไม่ได้การันตีสร้างปลอดภัยใดๆต่อชีวิตคุณในปัจจุบันและอนาคต หากไม่ได้จัดสรรอย่างดีมากพอ TerraBKK ขอเสนอเรื่องราว จัดระเบียบ การเงินส่วนบุคคล ต้องทำยังไง ? เป็นความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดสรรการเงินแบบเข้าใจง่ายๆ ครอบคลุมแผนการเกษียณ , ภาระหนี้ ,เงินฉุกเฉิน,เงินประกัน และเป้าหมายใช้จ่ายก้อนโตที่คุณต้องการ รายละเอียดดังนี้

 

 

ความสำคัญทางการเงิน 1: กองทุนเพื่อการเกษียณ

 

เมื่อไหร่ที่นึกถึงงบประมาณหรือการออมเพื่ออนาคต ทุกอย่างจะย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราในวันนี้ หากใครกำลังรับมรดกหรือเงินบำนาญของบริษัท หลังจากที่อุตสาหะทำงานอย่างแข็งขัน หวังว่าเงินก้อนนี้จะช่วยชีวิตได้ ซึ่งจะมากหรือน้อย ส่วนหนึ่งก็มาจากเปอร์เซ็นต์หักออมจากเงินเดือนช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การอดออมเพื่อลงทุนคือสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ ระยะเวลาของการออมก็ยิ่งยาวขึ้นเท่านั้น เช่น ยอดเงินออมระยะเวลา 10 ปี ย่อมมากกว่า 5ปี แต่ก็ไม่ใช่จะคิดเพียงระยะเวลาเรื่องเดียว ควรใส่ใจเรื่องอัตราผลตอบแทนด้วย เช่น อัตราผลตอบแทน 8% ย่อมทำให้เงินมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากว่าอัตราผลตอบแทน 5% เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าบัญชีเงินเดือนคุณจะเป็นแบบไหน ก็ควรตั้งค่าการถ่ายโอนอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปสู่บัญชีเพื่อการลงทุนก่อนเสมอ นี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างพอร์ตลงทุนเพื่อการเกษียณ
 

ความสำคัญทางการเงิน 2: รีบชำระหนี้ที่เป็นอันตราย

 

หลังจากจัดการพอร์ตลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของคุณแล้ว ลำดับต่อมาของ การเงินส่วนบุคคล คือ การรับมือกับภาระหนี้อันตราย หมายถึง ก้อนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หากจ่ายช้าเกินกำหนด หรือทำให้ประวัติการเงินของคุณเสียหายได้ เช่น บัตรเครดิต ,ผ่อนงวดรถ,ผ่อนงวดเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อไหร่ที่คุณทำให้ก้อนหนี้ลักษณะนี้มีปัญหาในการจ่ายชำระ มันจะส่งผลต่อจำนวนเงินในกระเป๋าของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำนวนเงินที่คุณตั้งใจจะนำไปใช้ประโยชน์อื่น จะถูกจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยก้อนหนี้อันตรายแบบนี้ สำหรับหนี้ลักษณะอื่น เช่น กู้บ้าน มักเป็นหนี้ระยะยาว และช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรประมาท
 

ความสำคัญทางการเงิน 3: สร้างกองทุนฉุกเฉิน

 

เงินฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นหนี้ในช่วงเวลาคับขัน และช่วยให้ฐานะ การเงินส่วนบุคคล ปลอดภัยมากขึ้น หากต้องมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด หรือความจำเป็นใช้เงินก้อนโต หรือรองรับความเสี่ยงกรณีออกจากงานประจำ เป็นต้น จำนวนเงินฉุกเฉินจะมากน้อยขึ้นอยู่กับภาระใช้จ่ายของแต่ละบุคคล เป็นโสด หรือมีภาระทางบ้าน ความจำเป็นใช้เงินย่อมมีขนาดต่างกัน กองทุนฉุกเฉินที่ดี ควรจะสะสมอย่างน้อย 3-6 เดือน หรือสะสมอย่างน้อย 10% ของรายได้รวมทั้งปี ส่วนสำคัญของเงินส่วนนี้ ต้องมีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝาก และไม่ควรอยู่ในรูปของการลงทุนระยะยาว เพราะยากลำบากในการนำเงินออกใช้ในยามฉุกเฉิน
 

ความสำคัญทางการเงิน 4: ทำประกันอย่างเหมาะสม

 

เมื่อแผนการเงินส่วนตัวของคุณได้ผ่านกองทุนเพื่อเกษียณ , ชำระหนี้ก้อนอันตราย , กองทุนฉุกเฉิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนทั่วไปก็มักจะนำ เงินที่เหลืออยู่มาใช้จ่ายในทางก่อหนี้แบบไม่จำเป็น โดยไม่ได้คิดถึงการป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตัวเอง อย่างการทำประกันรองรับไว้ใดๆ จุดนี้เป็นสาเหตุปัญหา การเงินส่วนบุคคล ที่คนทั่วไปมักคาดการณ์ไม่ถึง ทรัพย์สินมูลค่าของคุณที่อุตสาหะสร้างขึ้นมา อาจจะถูกไฟไหม้หายในต่อหน้าต่อตาเพียงไม่กี่นาที ร่างกายที่คุณใช้ทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างฐานะการเงิน สุดท้ายก็ต้องนำเงินที่หามาได้ไปกับค่าหมอค่าพยาบาลเสียหมด เป็นต้น ดังนั้น ควรใส่ใจเรื่องประกัน เพื่อปิดความเสี่ยง และโอนภาระในสิ่งที่เราไม่คาดคิด ให้กับผู้รับประกันเป็นคนดูแลแทน
 

ความสำคัญทางการเงิน 5: มุ่งเน้นเป้าหมายของคุณ

 

ความสำคัญ การเงินส่วนบุคคล ในข้อนี้จะเป็นอะไรก็ได้ ที่คุณกำลังวางแผนอยู่ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากแผนการเกษียณและการสร้างความปลอดภัยทางการเงินข้างต้น เช่น การประหยัดเงินเพื่อเป็นค่าเรียนพิเศษเปียโนของลูกน้อย , การเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ ,เก็บเงินเพื่อเป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น เริ่มต้นออมเงินจากการลดใช้จ่ายไม่มีประโยชน์ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ช่วยเน้นย้ำความสำคัญในการบริหารเงินของคุณ
 

           ท้ายนี้ TerraBKK ขอฝากไว้ว่า การเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามไปด้วยความประมาทจากใครหลายคน ศึกษาข้อมูลอย่างเข้าใจ และปฎิบัติตามอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากการออม นำไปลงทุน นำไปปิดความเสี่ยงชีวิต ทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น แต่สบายในอนาคตอย่างแน่นอน ---TerraBKK

 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก