กลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย หลัง กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps และสหรัฐฯ ขยายเพดานหนี้