นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า จากการรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 เมษายน 2556-1 เมษายน 2557 พบว่า

ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติที่ถือครองหุ้นไทยมากถึง 98 สัญชาติ ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี จากเดิมที่ในปี 2553 ที่มีจำนวน 85 สัญชาติ ปี 2557 นักลงทุนต่างประเทศ 10 สัญชาติแรกที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ได้แก่ นักลงทุนจาก สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มอริเชียส ลักเซมเบิร์ก โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นของ 10 ชาติดังกล่าวสูงถึง 3.93 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 94.56 ของมูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด

นักลงทุนจากสหราชอาณาจักรถือครองหุ้นไทยมูลค่ารวมประมาณ 1.55 ล้านล้านบาท

ในบรรดานักลงทุนทั้ง 10 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองสูงสุดนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 79,010 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 232,628 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าจากปี 2556 น่าจะเป็นผลจากการเข้าซื้อหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาของธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด

ส่งผลให้นักลงทุนญี่ปุ่นขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 4 เรียบร้อยแล้วในปี 2557


ขอบคุณข้อมูลจาก : matichon

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติมได้ที่ : www.TerraBKK.com

Facebook : TerraBKK Facebook

Google+ : TerraBKK Google+

Twitter : TerraBKK Twitter