Brand Series 2023

ONE WORLD
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว.

7 ธันวาคม 2023

อาคาร CW Tower
ห้อง Auditorium ชั้น 10

WATCH RERUN
ONE WORLD เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

RESEARCH FINDING ON THE POWERFUL IN REAL ESTATE BRAND.

ผลวิจัยด้านแบรนด์อสังหาฯ
จากเสียงผู้บริโภค

CONSUMER OPINION ABOUT HOME BUYING.

เปิดพฤติกรรมการซื้อบ้าน
และเทรนด์ใหม่ WELL-BEING

EXPLORE NEW TRENDS FOR HOME DESIGN.

เจาะลึกฟังก์ชันบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่

DEEP DIVE INTO SUSTAINABLE BRANDING AND CONSUMER BEHAVIOR.

DEEP DIVE INTO SUSTAINABLE BRANDING
เจาะกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์อย่างยั่งยืน

About

งานสัมมนา “Brand Series | ONE WORLD เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” เจาะกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์เพื่อความยั่งยืน (Make Brand Sustainability for Our One World) โดยการจัดงานมีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้า บริการ และการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีค่าอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับทางสังคม อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Sustainable Development and Human Well-Being) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยก็ได้ประกาศเจตนารมย์ที่จะบรรลุเป้า “carbon neutrality” ภายในปี 2050 และ บรรลุเป้า “net zero emissions” ภายในปี 2065 การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจุดประกายทางความคิด เปิดมุมมองใหม่ สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Day Event
+
Speakers
+
Sponsors
+
Participants
About Image
About Image
Schedule
10.30 - 13.00
นิทรรศการ “Less Waste, More Sustainable” และWATCH RERUN
13.20 - 13.30
คุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ พิธีกรกล่าวเปิดงาน
13:30 - 15:00
Group Talk: เจาะกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์เพื่อความยั่งยืน (Make Brand Sustainability for Our One World) ผู้ดำเนินรายการ คุณอติชาติ วงศ์วุฒิวัฒน์ เสวนาโดย - Sustainability Branding Mastery: Strategy and Communication โดย คุณพฤกษ์ ชีวะวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ โอกิลวี่ ประเทศไทย - Crafting Tomorrow: The Art of Sustainability Design & Well-Being โดย คุณยศพล บุญสม กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park - Branding Impact for Foreign Market โดย Mr.Simon Lee, Angel Real Estate Consultancy - Wellbeing and Sustainability Practice in Real Estate Development โดย รศ.ดร. อภิชาต ประดิษฐสมานนท์ ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
15:00 - 15:15
Coffee Break
15.15 - 16.00
ผลวิจัยแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2566 และผลวิจัยเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิด “Well-being and Sustainable lifestyles” - โดย คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
16.00 - 16.30
มอบรางวัล Real Estate: The Most powerful brand 2023 จำนวน 4 รางวัล พร้อมกล่าววิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร - โดย คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
16.30 - 17.00
เจาะกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แผนการเติบโตในปี 2567 - โดย บริษัทผู้รับรางวัลทั้ง 4 บริษัท
WATCH RERUN
เอกสารประกอบการสัมมนา
1.Sustainability Branding Mastery: Strategy and Communication โดย คุณพฤกษ์ ชีวะวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ โอกิลวี่ ประเทศไทย
2. Crafting Tomorrow: The Art of Sustainability Design & Well-Being โดย คุณยศพล บุญสม กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park
3. Branding Impact for Foreign Market โดย Mr.Simon Lee, Angel Real Estate Consultancy
4. Wellbeing and Sustainability Practice in Real Estate Development โดย รศ.ดร. อภิชาต ประดิษฐสมานนท์ ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยเพื่อนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
5. ผลวิจัยแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2566 และผลวิจัยเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิด “Well-being and Sustainable lifestyles” โดย คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
Sponsors
Sponsors
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มที แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สนใจสนับสนุนการวิจัยแบรนด์ร่วมกันกับ TERRABKK ในปีต่อไป

ติดต่อเพื่อเป็นผู้สนับสนุน
Venue

CW Tower, C-Asean Auditorium 10th Floor

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า

MRT: สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออกที่ 1 และเดินต่อมาที่อาคาร CW Tower อีกประมาณ 5 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

099-254-6663 หรือ LINE @terrabkk

บรรยากาศภายในงาน