Find an Agent

agent active Agent ที่ยัง active ตามระบบ TPQI

agent not active Agent ที่ยังไม่ active ตามระบบ TPQI

เอกลักษณ์ พิชญานันท์
0909816017
เรียลตี้วัน เอสเตท
PQCN-RES-ASA-2-33240-A-62/000052
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 2

นายณรงค์ ม่วงชุม
วินเนอร์ เอสเตท
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-63/000128
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

สุดารัตน์ พรมแพง
0819275445
วินเนอร์ เอสเตท
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-61/000452
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

กานต์ ญาณอุดม
0982497179
วินเนอร์ เอสเตท
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-62/000293
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

สิริกัญญา ชำนาญยา
0649206917
วินเนอร์ เอสเตท
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-62/000838
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

พงษ์พิทักษ์ สิงหะรัตน์
0628019669
วินเนอร์ เอสเตท
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-62/000734
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

นายบัณฑิต กฤษวงษ์
0897407731
วินเนอร์ เอสเตท
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

ชาติชาย แก่นณรงค์
0840184777
อีอาร์เอ
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-62/000630
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

ทัศนีย์ ชื่นอารมณ์
0926561924
อีอาร์เอ
PQCN-RES-ASA-1-33240-A-62/000322
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

ภัทรนรินทร์ คำจริง
0926783535
วินเนอร์ เอสเตท
Get VCard
In Bank
 • RATING:
 • -

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Level 1

TERRABKK บ้านมือสอง ช่องทางบริการด้านอสังหาฯ สำหรับนายหน้าอสังหาฯ ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้บริการ Web Page TerraBKK เพื่อสร้างโปร์ไฟล์บนระบบออนไลน์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ยกระดับมาตรฐานนายหน้าด้วย "เครื่องหมายมืออาชีพ" การใช้งานบนระบบ Web Page Terrabkk ครบถ้วนด้วย Agent Finder ฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถค้นหานายหน้ามืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งรายทำเล หรือรายประเภททรัพย์ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ฟังก์ชั่นนี้ย่อมช่วยให้นายหน้าเข้าใกล้กลุ่มลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มากขึ้น และยังมี Agent Profile รองรับการแนะนำตัวของนายหน้ามืออาชีพ สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ อาทิ ข้อมูลส่วนตัว, ความเชี่ยวชาญ, ทรัพย์ที่ประกาศ, รีวิวจากลูกค้าที่เคยรับบริการ และช่องทางการติดต่อ ที่ TerraBKK ได้พัฒนาให้ระบบสื่อสารกับลูกค้าสะดวกมากขึ้น สามารถนัดชมทรัพย์ที่ลูกค้าสนใจได้จากหน้าเวปไซต์ทันที

AGENT

 

TERRABKK บ้านมือสอง ช่องทางค้นหานายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานจัดสอบคุณวฺุฒิ อาทิ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด, ERA Holding (Thailand) , บริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด , โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สำหรับนายหน้ามืออาชีพที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าแล้ว สามารถลงทะเบียนใช้บริการ Agent Profile เพื่อสร้างโปร์ไฟล์บนระบบออนไลน์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ยกระดับมาตรฐานนายหน้าด้วย "เครื่องหมายมืออาชีพ"