รีเจ้นท์โฮม 5 รัชดา 19

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 0 บาท


บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด


จุดเด่นโครงการ

ลักษณะโครงการ : คอนโดฯ
เจ้าของโครงการ : บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
พื้นที่โครงการ :
ที่ตั้ง : จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวนอาคาร : 2 อาคาร
จำนวนยูนิต : 333 ยูนิต
จำนวนชั้น : 8 ชั้น
โครงการแล้วเสร็จ : n/a
มูลค่าโครงการ : n/a

ชื่อโครงการ รีเจ้นท์โฮม 5 รัชดา 19

เจ้าของโครงการ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะโครงการ คอนโดฯ

โครงการแล้วเสร็จ n/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง

จำนวนชั้น 8 ชั้น

จำนวนอาคาร2 อาคาร จำนวนยูนิต333

ที่ตั้ง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งบน Google map

ติดต่อ

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

www.termars.com

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close