X Close

นันทวัน ปิ่นเกล้า-สาทร

ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 0 บาท


บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


จุดเด่นโครงการ

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว
เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
พื้นที่โครงการ :
ที่ตั้ง : ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
จำนวนชั้น : ชั้น
โครงการแล้วเสร็จ : n/a
มูลค่าโครงการ : n/a

ชื่อโครงการ นันทวัน ปิ่นเกล้า-สาทร

เจ้าของโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว

โครงการแล้วเสร็จ n/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง

จำนวนชั้น ชั้น

ที่ตั้ง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งบน Google map

ติดต่อ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

www.termars.com

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close