X Close

สถิติผู้ป่วย covid-19 กับการคาดการณ์

หลังจากที่แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาเตือนว่าหากประเทศไทยไม่ทำอะไรเลยกับมาตรการควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ช่วงวิกฤติ เข้าสู่สถานการณ์ที่คุมไม่อยู่แบบประเทศในแถบยุโรป ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 33% ต่อวันจากจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยมีการคาดการณ์กันว่า ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในวันที่ 13 เมษายนที่จะถึงนี้ ประเทศไทยอาจจะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อสูงถึง 351,984 ราย ซึ่งเกินกว่าระบบสาธารณสุขจะรองรับไม่ได้

แต่ถ้าประเทศไทยสามารถลดอัตราผู้ติดเชื้อให้ลงมาอยู่ที่ 20% ต่อวันได้ ในวันที่ 13 เมษายนที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วย COVID-19 เหลือเพียงแค่ 24,269 ราย และไม่เกิดภาวะวิกฤติเหมือนในประเทศแถบยุโรป

วันนี้ทาง TerraBKK จึงขอนำตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อจริงมาเทียบกับตัวเลขที่ทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้คาดการณ์ไว้ ว่า ณ ตอนนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่เส้นทางไหน เส้นทางที่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มวันละ 33% หรือ เส้นทางที่มีผู้ป่วยเพิ่มวันละ 20%

 

 

นอกจากทิศทางที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคาดการณ์ไว้แล้ว เราลองมาเทียบกับแนวโน้มของผู้ติดเชื้อในประเทศอื่นกันบ้าง จะเห็นว่าแต่ละประเทศเมื่อมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ก็จะมีวิธีจัดการที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นเกาหลีและญี่ปุ่นที่เมื่อมีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสูง สามารถมีมาตรการคุมเข้มเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่น้อยที่สุด
 
TerraBKK นำข้อมูลของผู้ติดเชื้อสะสมของแต่ละประเทศมาเทียบให้ดูว่า หากประเทศไทยมาเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน? (ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถเลือกเปรียบเทียบประเทศที่สนใจเองได้จากแถบด้านขวา)
 
 

 

Report สำหรับติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่? แนวโน้มของผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไร?

 

 

 

มาดู Insight ถึงสาเหตุการติดเชื้ออันดับต้นๆยังคงเกิดจากการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า และการมีส่วนร่วมกับสนามมวยอันเป็น Super Spreader ของไทย รวมถึงจำนวนผู้ป่วยสะสมของแต่ละช่วงอายุ จะเห็นว่าได้ช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด แต่จำนวนของผู้ติดเชื้อในช่วงอายุเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเห็นว่าเริ่มมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 
X Close