นำเสนอข้อมูล ผลการวิเคราะห์เชิงลึกของสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ ด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ การอัพเดทข้อมูลที่ใหม่อยู่เสมอ เพื่อประเมินแนวโน้มและศักยภาพในการลงทุนของตลาดอสังหาริมทรัพย์


โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญๆ ดังนี้


ราคาตลาดของโครงการใหม่และทรัพย์มือสอง


อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield)
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ (Cap Gain)
ศักยภาพของ Demand
การคมนาคม
Mega Project ในปัจจุบันและอนาคต
การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)
วิเคราะห์คู่แข่งในด้านสินค้า, ราคา, การตลาด, โปรโมชันClose
answer to get prize answer to get prize