ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ค้าปลีก โดยประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นและเจาะลึกถึงรายละเอียดการเงิน รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการขาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ได้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด (Highest and Best Use) โดยศึกษาในรายละเอียด ดังนี้


ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง (Physical Feasibility Study)


ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)
ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)
การสำรวจข้อมูลของลูกค้าClose