ค้นหาข่าว

"เสี่ยเจริญ" เฮ! กองทุนอสังหาฯ THIF มูลค่า 26,200 ล้านบาท เข้าเทรดวันแรกปรับตัวพุ่งขึ้น

ขนาดตัวอักษร:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ความเคลื่อนไหวราคาหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ซึ่งเป็นกองทุนของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนาภักดี ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรก พบว่าเมื่อเปิดตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 10.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 4% จากราคา IPO ที่ 10 บาท ด้านนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน THIF เปิดเผยว่าราคาหน่วยลงทุน THIF ที่ปรับตัวขึ้นเหนือราคาจองนั้น เนื่องจากเป็นหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบสูง มี Yield จากค่าเช่าเกิน 5% ต่อปี และมีการกระจายสินทรัพย์ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ THIF เป็นกองทุนอสังหาฯ ที่มีมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกสูงที่สุดนับแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการซื้อขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2546 เป็นต้นมา โดย THIF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2557 จำนวน 2,620 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 26,200 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุน ขณะที่ THIF ลงทุนในที่ดินและอาคารสำหรับใช้ประกอบกิจการโรงแรม โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) 10 โครงการ และสิทธิการเช่า (Leasehold) 2 โครงการ รวม 12 โครงการ โดยโรงแรมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ประกอบกับการบริหารจัดการโดยผู้บริหารเชนโรงแรมมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง อาทิ Meridien S.A, Starwood Asia Paific Hotels and Resorts Pte.Ltd, Hilton International Management Corporation เป็นต้น อย่างไรก็ตามกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ และมีลักษณะโครงการแบบระบุเฉพาะเจาะจง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดย THIF มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ถือหน่วยลงทุน 33.32% UOB KAY HIAN (Hong Kong) ถือหน่วยลงทุน 16.86% และ บริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด ถือหน่วยลงทุน 15.27% ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close