ค้นหาข่าว

TRIS Rating ต้องรู้จัก !! ก่อนลงทุนตราสารหนี้อสังหาฯ

08/09/2014 อ่าน 1,622 คน

ขนาดตัวอักษร:

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ใช้ในการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการ นอกจากการขอสินเชื่อธนาคาร ตราสารทุน ในรูปแบบหุ้นประเภทต่างๆแล้ว ยังมี ตราสารหนี้ ที่เรืยกว่า หุ้นกู้ ในรูปแบบสัญญาทางการเงินระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้จะกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์เป็นจำนวนที่แน่นอน และระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้า ผู้ออกตราสารหนี้มีสภาพเป็นลูกหนี้ และผู้ถือตราสารหนี้มีสภาพเป็นเจ้าหนี้

TerraBKK ขอกล่าวถึง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานะความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย โดยรายงานผลเป็นลำดับตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงขององค์กร/ตราสารหนี้นั้นๆ ประกอบด้วย “อันดับเครดิต” และ “แนวโน้มอันดับเครดิต” รายละเอียด ดังนี้ อันดับเครดิต (TRIS Rating) TRIS Rating จะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร แสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA อันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D อันดับต่ำสุด ดังนี้

แนวโน้มอันดับเครดิต (Rating Outlook) เป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตองค์การ/ตราสารหนี้ จากการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ขององค์การ/ตราสารหนี้ นั้น แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

TerraBKK แนะนำว่า นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในตราสารหนี้ ควรทำการศึกษาและเข้าใจรายละเอียดองค์การผู้ออกตราสารหนี้ และตัวตราสารหนี้ (หุ้นกู้) อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถใช้ข้อมูลการอันดับเครดิต (TRIS Rating) ประกอบการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ สถาบันการเงินและที่ปรึกษาทางการเงิน ก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ , แนะนำการลงทุน หรือใช้ประกอบการกำหนดราคาของตราสารหนี้ได้ แม้แต่องค์การที่ถูกจัดอันดับเครดิตเอง ก็สามารถใช้อันดับเครดิตเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนการระดมทุน หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรได้เช่นกัน ท้ายนี้ TerraBKK ได้รวบรวม การจัดอันดับเครดิตบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เป็น 3 ประเภทอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 29 บริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

สามารถอ่านบทความ "ตราสารหนี้" เพิ่มเติม ได้ที่ > ตราสารหนี้ 9 บริษัทอสังหาฯชื่อดัง เครดิตระดับ A !!! > ชี้จุดสำคัญ 4 ประการ ลงทุนหุ้นกู้ถูกตัวถูกใจ

อ่านเพิ่มเติมจาก Advice ลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close