ค้นหาข่าว

LH เตรียมนำทรัพย์สิน"เทอร์มินอล 21" ทั้งศูนย์การค้า-โรงแรม มาตั้งกอง REIT

ขนาดตัวอักษร:
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH แจ้งว่า บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อการระดมทุนและลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทอร์มินอล 21 ทั้งในส่วนศูนย์การค้า และโรงแรม ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ในการนี้ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบและแผนการลงทุนเพื่อเตรียมการจัดตั้งกอง REIT ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเข้าทำสัญญากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เรียบเรียง โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close