กรมทางหลวงขยาย 4 เลน “ปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม” ตอน 1 แล้วเสร็จ เหลือ 2 ตอน งบประมาณ 299 ล้านบาท สนับสนุนระบบโลจิสติกส์เข้ากับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรยงานว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 รายงานผลดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม-อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 ระหว่าง กม.3-กม.10 ระยะทางยาวประมาณ 6.7 กม. อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แล้วเสร็จ

โดยเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักเชื่อมโยงตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็นสายทางที่มีความสำคัญเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือในพื้นที่ ชายฝั่งภาคตะวันออก เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงต้องดำเนินการปรับปรุงขยายทางหลวงสายดังกล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ตอน เหลืออีก 2 ตอน ระยะทาง 11.8 กม.ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้างตามแนวทางหลวงเดิม ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 299.862 ล้านบาท

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมไปยังภาคคะวันออก จึงเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เข้ากับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตร ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

SOURCE : www.prachachat.net