ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 5 เดือนแรกปี 2563 พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 สถานการณ์เริ่มฟื้นตัว มีการเปิดตัวบ้าน-คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ 32 โครงการ รวม 44,71 หน่วย รวมมูลค่า 24,330 ล้านบาท เฉลี่ยหน่วยละ 5.442 ล้านบาท

คาดการณ์ 7 เดือนหลังมีแนวโน้มดีกว่าช่วง 5 เดือนแรก 20% เท่ากับแนวโน้มมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ปีนี้ 357 โครงการ ต่ำกว่าปี 2562 ที่เปิดตัว 480 โครงการ ลดลง -26% จำนวนหน่วยลดลง -39% ที่ 72,875 หน่วย เทียบกับปี 2562 ที่เปิดตัวใหม่ 118,975 หน่วย

และมูลค่าการพัฒนาคาดว่าลดลง -36% เหลือ 305,096 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วลดลงกว่าปี 2562 ที่เปิดตัวมูลค่าโอเคยังไม่รู้เลยปิดอะไรเลย 476,911 ล้านบาท

ข้อสังเกตราคาขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะลดการผลิตที่อยู่อาศัยราคาถูก เพราะผู้มีรายได้น้อยไม่มีอำนาจการซื้อเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตามหากภายในปี 2563 นี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้น จำนวนการเปิดตัวโครงการก็อาจลดลงต่ำกว่านี้อีก เพราะอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะดี แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไปก็ไร้ประโยชน์

SOURCRE : www.prachachat.net