การเข้าใจข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ช่วยสร้างความมั่นใจในทุกการตัดสินใจ Data Analytics กลายเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญ

การที่จะใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ คุณต้องระบุความสามารถ โอกาส และความท้าทายของธุรกิจก่อน เพื่อให้ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ตรงจุด

ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจควรทำความเข้าใจก่อนใช้ Data Analytics มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

รู้ว่าต้องการอะไร

ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้เกือบทั้งหมด แต่แทนที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดธุรกิจควรเก็บรวบรวมเพียงข้อมูลที่ต้องการใช้เท่านั้น

อย่าเสียเวลากับข้อมูลที่ไม่ได้ต้องการ ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด เช่น การเดินทางของลูกค้า ต้นทุนการดำเนินงาน ผลตอบแทนจากโฆษณา เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด การใช้ Data Analytics ควรคำนึงถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ KPIs

แม้ว่าข้อมูลอื่นๆอาจนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในด้านอื่นๆได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องโฟกัสคือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

ลงทุนในเครื่องมือ

การเข้าใจว่าต้องการข้อมูลอะไรเพื่อปรับธุรกิจให้ไปในทิศทางในเป็นสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจแต่เรื่องถัดไปที่ต้องคำนึงคือเครื่องมือ

เลือกเครื่องมือ Data Analytics ที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ดีจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นภาพรวม (Visualization) จดจำประเด็นสำคัญที่ได้จากข้อมูล แนวโน้มต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

กระดานข้อมูลต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ real time data เพราะข้อมูลของลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนเป็นรอบไตรมาส แต่เปลี่ยนเแปลงอยู่ตลอดเวลา เครื่องมือที่ดีจะทำให้ธุรกิจมีความกระฉับกระเฉง (Agile) และสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัดสินใจแบบไร้อคติ

การตัดสินใจเป็นขั้นตอนสำคัญของ Data Analytics ทุกอย่างจะไม่มีประโยชน์เลยตีความข้อมูลผิดพลาดส่งผลให้เกิดการตัดสินใจแบบมีอคติ ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้น อย่าข้ามขั้นตอนการสรุปข้อมูลด้วยการศึกษาที่มาของสิ่งที่ข้อมูลบอก

รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน เช่น Engagement ในโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงความชอบของลูกค้าที่มีแต่สินค้าและบริการของคุณ แต่ข้อมูลอาจไม่ได้สะท้อนถึงยอดขายว่าจะเพิ่มขึ้นตามหรือไม่

การตั้งคำถามว่า “ทำไม” เกี่ยวกับข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจบริบทได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจการปรับใช้ข้อมูลได้ตรงจุด