นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า สบน. จะดำเนินการกู้เงินตามที่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท) ในส่วนของวงเงินไม่เกิน 6 แสนล้านบาท ที่ใช้สำหรับแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเยียวยาอาชีพอิสระ เกษตรกร รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย คนพิการ เด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา

“สบน. ได้ส่งหนังสือชี้ชวนไปยังสถาบันการเงิน เพื่อให้เข้ามาประมูลแล้ว ซึ่งการกู้เงินครั้งนี้ ก็จะยังคงเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุเงินกู้ 4 ปี โดยจะเปิดประมูลและสามารถเบิกเงินเข้าคงคลังได้ภายในสัปดาห์หน้า และเบิกไปใช้จ่ายเยียวยาต่อไป โดยการกู้เงินแต่ละงวดไม่ได้กู้ตามวงเงินที่ครม.อนุมัติ แต่สบน.กู้ตามความต้องการใช้เงิน ฉะนั้น จะดูว่าแต่ละช่วงต้องการใช้เงินเท่าไหร่ จึงจะกู้เงินมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาแต่ละช่วง” นางแพตริเซีย กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสบน. กู้เงินในก้อน 6 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐกันไว้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงิน 5.5 แสนล้านบาทแล้วราว 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการจ่ายเยียวยาอาชีพอิสระ ในงวดเดือนพ.ค.63 วงเงิน 7 หมื่นล้านบาท กู้อีกวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท นำไปใช้จ่ายเยียวยาเกษตรกรงวดเดือนพ.ค.63 และการออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปจะใช้เครื่องมือการกู้เงิน ผ่านการออกพันธบัตรออมทรัพย์อีกรอบหรือไม่นั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณา

SOURCE : www.prachachat.net