ในวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจอสังหาฯ กำลังถูก "ดิสรัปต์"  อย่างหนัก จากประชาชนที่ขาดกำลังซื้อ

หนทางรอด และทางออกของวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ?

"เทอร์ร่า บีเคเค สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ทั่วไทย"  

ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดมุมมองไปกับ "ผู้พัฒนาอสังหาฯทั่วไทย"

ที่จะมาแชร์ปัญหา พร้อมหาทางออกให้อสังหาฯไทย  ผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

รับชมสดทาง Facebook LIVE : TERRA BKK

ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน 2563 เริ่ม 10:00 น. เป็นต้นไป

 

 

วันที่ 20 เมษายน 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์   นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

https://us02web.zoom.us/j/84850683488

คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม  นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี 

 https://us02web.zoom.us/j/81472465308

 

วันที่ 21 เมษายน 2563

คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สมุทรสาคร     

 https://us02web.zoom.us/j/89358347360

คุณปราชญ์ วงศ์วรรณ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ 

https://us02web.zoom.us/j/87860874070

คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก

https://us02web.zoom.us/j/84931523668

 

วันที่ 22 เมษายน 2563

คุณนราทร ธานินพิทักษ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา

  https://us02web.zoom.us/j/81188832411

คุณมีศักดิ์ ชุนห์รักษ์โชติ    นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

https://us02web.zoom.us/j/86433083555

คุณเปรมสรณ์ ศรีวิบูลย์ชัย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง 

https://us02web.zoom.us/j/86405356645

 

วันที่ 23 เมษายน 2563

คุณศุภชัย รุจิเรืองโรจน์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา 

https://us02web.zoom.us/j/81272130884

คุณฐาปนา บุณยประวิตร  นายกสมาคมการผังเมืองไทย 

https://us02web.zoom.us/j/86539883670

คุณคม สุวรรณพิมล  CEO Coach! For Goal GroupCo., Ltd

https://us02web.zoom.us/j/83798187630

 

วันที่ 24 เมษายน 2563

คุณวัชระ ปิ่นเจริญ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา 

https://us02web.zoom.us/j/85281801328

พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี 

https://us02web.zoom.us/j/87989754274

คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล   นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต 

https://us02web.zoom.us/j/85723215372

วันที่ 27 เมษายน 2563

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์อสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

https://us02web.zoom.us/j/88290667922

 

คุณ ภัทร ภัทรธราดล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคอลัมนิสต์ TerraBKK

https://us02web.zoom.us/j/82851723858