แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จะเสนอแพ็กเกจมาตรการดูแลประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ไปเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของมาตรการด้านภาษีนั้น มีข้อเสนอให้ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ประกอบการที่รับจ้างทำของ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ลดลง 50% เหลือ 1.5% จากเดิมหักอยู่ที่ 3% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้สินเชื่อซอฟต์โลนและมีการจัดทำบัญชีชุดเดียว สามารถนำรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีได้ ขณะเดียวกันก็มีมาตรการให้นายจ้างที่เป็นเอสเอ็มอีสามารถนำรายจ่ายค่าจ้างพนักงานมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า ช่วงตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.นี้ เพื่อชะลอการเลิกจ้าง และ อีกมาตรการคือ การเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการในประเทศที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ภายใน 15 วัน

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการภาษี ก็จะมีมาตรการด้านการเงิน ได้แก่ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ที่ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01% และสถาบันการเงินจะนำไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ระยะเวลา 2 ปี ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะรับภาระชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน
มาตรการพักชำระเงินต้น พิจารณาผ่อนภาระดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ, มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ ธปท.ออกมาตรการตั้งแต่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และ มาตรการสินเชื่อพิเศษ จากกองทุนประกันสังคม ดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างลูกจ้างต่อได้

ขณะที่วานนี้ (9 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมที่กระทรวงพลังงาน ว่า การจ่ายเงินคนละ 2,000 บาท จะยังไม่มีการจ่าย แต่จะดูว่าช่วยตรงไหน เช่น ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา ที่ทุกบ้านจะได้ทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท

“ยืนยันว่ายังไม่มีการจ่ายเงินคนละ 2,000 บาท แต่จะดูว่าช่วยตรงไหนได้บ้าง เช่น ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา ที่ทุกบ้านได้ทั้งหมดประมาณ 3,000 บาทก่อน รวมถึงมาตรการลดผลกระทบอื่น ๆ เรื่องนี้จะยังไม่นำเข้า ครม. ก่อน เดี๋ยวจะว่าเป็นเรื่องการเมืองอีก จึงขออย่าเพิ่งมาติตรงนี้ ขอทุกคนเชื่อมั่น ยืนยันจะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นตรงนี้ให้ได้ ขอให้ตนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อะไรเป็นความขัดแย้งขอให้หยุดไว้ก่อน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

SOURCE : www.prachachat.net