ธปท.เผยแบงก์พาณิชย์ทยอยส่งรายงาน DSR เดือนพ.ย.ครั้งแรก คาด 1-2 เดือนประเมินผล ยันบอกไม่ได้จะมีมาตรการหรือไม่ ธนชาตแจงส่งตัวเลข DSR แถมดูเงินฝากประกอบ หนี้เสียจึงตํ่าด้าน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์” ดีเดย์ต้นปี 63 คุม DSR 70% ในสินเชื่อไม่มีหลักประกัน          

 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางในการคำนวณ สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ทั้งในส่วนภาระหนี้และรายได้ของผู้กู้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน จึงมีข้อตกลงให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานข้อมูล DSR ต่อธปท. โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มที่มีความเปราะบาง ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีรายได้ตํ่ากว่า 3 หมื่นบาท 2. กลุ่มที่จะเกษียณอายุ และ 3. กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) เพราะทั้ง 3 กลุ่มนี้โอกาสเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ค่อนข้างสูงประมาณ 10% ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตร ฐานกลาง DSR ร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระ โดยไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ทั้งนี้การกำหนดระดับ DSR เป็นหนึ่งในมาตรการที่ธปท.จะนำมาใช้เพื่อดูแลปัญหาการก่อหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน จากก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ กำหนดรายได้ขั้นตํ่าและวงเงินสินเชื่อ ตามระดับรายได้ของผู้กู้ในสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 3 หมื่นบาทและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และล่าสุดคือ มาตรการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ LTV ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อลดความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 

ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

 

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง สถาบันการเงิน ธปท.)เปิดเผยว่า หลังจากธปท.ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ให้ปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)และให้ส่งรายงาน DSR เพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิดนั้น ธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มส่งรายงาน DSR เดือนพฤศจิกายนเป็นครั้งแรก โดยคาดว่า ธปท.จะใช้เวลา 1-2 เดือนหรือภายในต้นปี 2563 จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น ซึ่งจะรู้ว่าสัดส่วน DSR ที่อยู่ในระดับน้อยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน DSR ที่อยู่ในระดับสูงมีกี่เปอร์เซ็นต์ และธนาคารพาณิชย์ได้ปล่อยสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเปราะบางมากน้อยแค่ไหน และดูแลกลุ่มเปราะบางนี้อย่างไร เช่น สินเชื่อรายย่อยมีทั้งกลุ่มที่เปราะบางและไม่เปราะบางธนาคารจึงต้องระมัด ระวังในการปล่อยสินเชื่อ แต่ก็มีหลายกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าไปปล่อยสินเชื่อ เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ แต่ธนาคารสามารถเข้าไปปล่อยผ่านดิจิทัลได้ โดยอาศัยข้อมูลในการปล่อยสินเชื่อ

“เราจะเชิญธนาคารพาณิชย์เข้ามาคุยและดูการตีความของกลุ่มเปราะบางว่า เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะมีหรือไม่มีมาตรการออกมา แต่มองว่า การกำกับรายธนาคาร หรือไมโครพรูเด็นเชียล ยังใช้ได้อยู่และตอนนี้เริ่มทยอยคุยกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ หรือ Non Bank แล้วเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันด้วย เราคาดว่าจะรอดูอีก 1-2 เดือนจึงน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น”

ขณะที่ความคืบหน้าการเข้าไปตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ นายธาริฑธิ์กล่าวว่า หลังธปท.เข้าไปตรวจสอบและพบว่า มีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์มีช่องโหว่จนเกิดเป็นสินเชื่อเงินทอนนั้น ธปท.ได้แจ้งและตักเตือนไปแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งที่เกิดสินเชื่อเงินทอนนั้นเป็นผลมาจากธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีระบบประเมินราคากลางที่มีประสิทธิภาพ

 

 

นายป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จำกัด ในฐานะผู้นำตลาดสินเชื่อรถยนต์ภายใต้แบรนด์ “ธนชาต DRIVE” กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ธนชาตได้นำส่งตัวเลข DSR กับธปท.แล้ว ซึ่งธนชาตใช้คำว่า TDSR : Total Debt Service 
Ratio ซึ่งธปท.ไม่ได้ติดใจอะไร ส่วนหนึ่งค่าเฉลี่ยของธนชาตอยู่ในระดับที่ดีและมีหนี้เอ็นพีแอล อยู่ในระดับ 1.2% ซึ่งตํ่ากว่าอุตสาหกรรมที่ 1.8% โดยค่า
เฉลี่ย TDSR ส่วนใหญ่อยู่ที่ 50% แต่บางอาชีพอาจจะใช้ 70% แต่จะพิจารณาในส่วนของบัญชีเงินฝากประกอบด้วย

 

“ที่สำคัญเราจะดูภาระหนี้ของลูกค้าทั้งจำนวนรวมถึงมูลหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นด้วยอยู่แล้ว จึงทำให้สามารถเห็นประวัติการเป็นหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละราย รวมถึงประวัติในการจ่ายชำระ ส่วนวิธีคำนวณ TDSR นอกจากจะมีสกอริ่งของเราแล้ว ยังอิงกับเครดิตสกอริ่งของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติฯ(NCB)มาประกอบในการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อ ซึ่่งการที่ธปท.ออกมาให้ข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องดีที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า”

 

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แม้ว่าธปท.จะยังไม่มีนโยบายควบคุม DSR ออกมา แต่ภายในปีต้นปี 2563 ธนาคารจะประกาศใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน โดยควบคุม DSR อยู่ที่ 70% ในกลุ่มรายได้ตํ่ากว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน โดยธนาคารจะนำมาใช้กับลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันก่อน ทั้งในส่วนบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com