สศค. เผย รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน ต.ค. 2562 พบเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนเอกชน-การค้าต่างประเทศ-ภาคอุตสาหกรรมยังชะลอตัว มองจีดีพีทั้งปียังอยู่ในกรอบ 2.6 - 2.8% ภายใต้การส่งออกต้องไม่หลุดวิสัยติดลบเกิน 2.5%

            นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษก สศค. เปิดเผย ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2562 พบว่า เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยการบริโภคภายในประเทศที่สะท้อนผ่านยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บนฐานการใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัว 6% จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว 12.5% ซึ่งเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.1% ชะลอตัวลง อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.9% ของกำลังแรงงาน และสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 41.1% ต่อจีดีพี

            อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะพบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนยังคงส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในหมวดปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอตัวที่ 13.5% ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างสะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว 12.8% 

            ขณะที่เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศชะลอตัว สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัวที่ 4.5% ทั้งในหมวดน้ำมัน ทองคำ เหล็ก รวมถึงข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

            นอกจากนี้เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ภาคอุตสาหกรรมยังส่งสัญญานชะลอตัว สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัว 8.6% เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 91.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เงินบาทแข็งค่า ส่งออกติดลบ

            ส่วนเป้าหมายเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวที่ 2.8% หรือไม่นั้น รองผู้อำนวยการสศค. ระบุว่า ตอบค่อนข้างยาก เพราะหากตัวเลขส่งออกปรับตัวดีขึ้นก็อาจจะทำให้จีดีพีปรับตัวดีขึ้นได้ ซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 จะมีทิศทางเชิงตัวเลขที่ดีกว่าไตรมาสที่ 3 รวมถึงมาตรการของรัฐบาลก็น่าจะมีผลจะทำให้ตัวเลขสามารถตีตื้นขึ้นมาได้

            “หากส่งออกไม่หดตัวเกินพิสัยจีดีพีปี 2562 ก็จะขยายตัวได้ในกรอบที่ระดับ 2.6 - 2.8% ซึ่งหากจะให้จีดีพีทั้งปีโตที่ 2.8% จีดีพีไตรมาส 3 จะต้องโตไม่ต่ำกว่า 3% หรือจะให้จีดีพีทั้งปีโต 2.6% จีดีพีไตรมาส 4 จะต้องโตไม่ต่ำกว่า 2.8%” นายวุฒิพงศ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com