77 จังหวัดไหน  GPP per capita  สูงสุด ?

 

            Terrabkk ขออธิบายก่อนว่า GPP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) นั้นหมายถึง มูลค่าการผลิตสินเค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ของของจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้ง รายได้จากผลตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนแรงงาน, ค่าเช่าที่ดิน, ดอกเบี้ย, กำไร เป็นต้น สามารถสะท้อนได้ถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่ม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตทุกชนิดของจังหวัดนั้นๆ ได้

 

แล้ว GPP per capita คืออะไร ?

 

           GPP per capita หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ก็คือตัวเลขแสดงถึง ความสามารถในการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของจังหวัดเฉลี่ยต่อประชากร 1 คนนั้นมากน้อยเพียงใด  หากจังหวัดไหนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่ามีศักยภาพสร้างรายได้ภายในจังหวัดได้ดีกว่า นั้นเอง

 

           ทั้งนี้  GPP per capita ไม่ใช่ตัวเลขรายได้ต่อหัวของประชากรสุทธิของจังหวัดนั้นๆ เนื่องจากเป็นการนับเพียงด้านมูลค่าเพิ่ม อย่างที่กล่าวไปข้างต้น

 

ภาคใด ? มี GPP per capita สูงสุดในประเทศไทย

 

            จาก “ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดปี 2017” ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ TerraBKK พบว่า ค่าเฉลี่ย GPP per capita ทั้งประเทศไทย อยู่ที่ 228,398 บาท โดยภาคที่มี GPP per capita สูงเหนือค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ นั้นคือ  ภาคตะวันออก 500,676 บาท, กทม. และปริมณฑล 449,881 บาท , ภาคกลาง 267,162 บาท  ขณะเดียวกัน พื้นที่ 4 ภาคที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ นั้นคือ ภาคตะวันตก 149,826 บาท, ภาคใต้ 148,066 บาทภาคเหนือ 103,760บาท และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80,352 บาท

 

จังหวัดที่มี  GPP per capita สูงสุด ไม่ใช่ กทม. !!!

 

             แม้ กทม. สามารถสร้าง GPP สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ( 5.02 ล้านล้านบาท) แต่ด้วยจำนวนประชากรคับคั่ง 8.75 ล้านคน ทำให้มีค่าเฉลี่ย GPP per capita กทม. 5.74 แสนบาท อยู่ในอันดับที่ 3  แพ้ 2 จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทย นั้นคือ ระยอง 1.095 ล้านบาท และ ชลบุรี 5.81 แสนบาท

 

 

จังหวัดที่มี GPP per capita น้อยสุด มักอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

             10 จังหวัดท้ายตาราง พบว่าอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ยโสธร และหนองบัวลำภู  นอกจากนี้ยัง 2 จังหวัดในภาคเหนือ คือ แพร่ และแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง  1 จังหวัดในภาคใต้ คือ นราธิวาส  ---TERRABKK

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก