เปิดสัญญาไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน รฟท.ขีดเส้นค่าปรับกลุ่มซีพี 9ล้านบาทต่อวัน หากก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ไม่เสร็จตามสัญญา ส่วนโครงการแอร์พอร์ตลิงก์ค่าปรับ 2.2 ล้านบาทต่อวัน

          ร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน วงเงินลงทุน 2.2 แสนล้านบาท ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะลงนามกับกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพีในเร็วๆนี้ ได้กำหนดค่าปรับกรณีกลุ่มซีพีดำเนินการก่อสร้างโครงการไม่เสร็จตามสัญญาไว้หลายกรณี ซึ่งฐานเศรษฐกิจพบว่าในสัญญาได้กำหนดค่าปรับช่วงงานในระยะที่ 1 ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเอกชนจะต้องรับผิดชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 9,000,000 บาทต่อวัน

          กรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนต่อขยายไม่แล้วเสร็จเอกชนคู่สัญญา จะรับผิดชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 2,280,000 บาทต่อวัน แต่ถ้ามีความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟท. และค่าเสียหายมีจํานวนมากกว่าค่าปรับที่กําหนดไว้ เอกซนคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ รฟท. เท่ากับค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง

          กรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานโยธาร่วมของโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วน งานโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งปลูกสร้างทางโยธาที่จะเป็นโครงสร้างของโครงการ รถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และโครงการรถไฟ สายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวลําโพง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาห้5ปีนับจากวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของ โครงการฯ เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 320,000 บาทต่อวัน

          กรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานโยธาร่วมของโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของ งานโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งปลูกสร้างทางโยธาที่จะเป็นโครงสร้างทางวิ่งร่วมกับ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือและโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงบางซื่อ-ดอนเมืองไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา5 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของโครงการฯ เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชําระ ค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน  400,000 บาทต่อวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com