สืบเนื่องจาก เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ปั้นอภิมหาโปรเจ็กต์มิกซ์ยูส ให้กลายเป็นทำเลทองแพงระยับ ตลอดแนวบนถนนพระราม 4 ไม่ว่าจะเป็นโครงการวันแบงค็อกมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท โครงการเดอะปาร์ค มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ฯลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ล่าสุดยังแผ่ความเจริญออกไปยังพระราม 4 ฝั่งคลองเตย จากอานิสงส์ของอภิมหาโปรเจ็กต์ที่ว่า ด้วยการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครครั้งที่ 4 กำหนดให้ที่ดินบริเวณท่าเรือคลองเตย เป็นพื้นที่สีแดง พาณิชยกรรมสร้างตึกสูงมิกซ์ยูสได้เช่นเดียวกับย่านพระราม 4 ศูนย์กลางธุรกิจ

          แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากความเจริญที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม 4 ส่งผลให้ย่านพระราม 4 -คลองเตย ถูกยกระดับให้เป็นย่านธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะผังเมืองส่งเสริมให้พัฒนาได้มากขึ้น เพื่อความคุ้มค่าในแปลงที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินของการท่าเรือฯ กว่า 2,000 ไร่ มีแผนพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยโรงแรมที่อยู่อาศัย ค้าปลีก โดยเฉพาะ ได้ปรับจากผังสีนํ้าเงิน (หน่วยงานราชการ) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นพื้นที่สีแดง พาณิชยกรรม ขึ้นตึกสูงไม่จำกัด

          จากปัจจุบันมีการใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ ทั้งที่แปลงที่ดินอยู่ในใจกลางเมือง ติดแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่ติดปัญหาชาวชุมชนคลองเตย คัดค้านไม่เห็นด้วย หลังจากได้รับฟังความคิดเห็น โดยอ้างว่า กทม. วางผังเอื้อต่อนายทุน และเชื่อว่าทุนใหญ่ย่านพระราม 4 น่าจะสนใจพัฒนาให้ต่อเป็นเนื้อเดียวกัน

          ด้านแหล่งข่าวจากการท่าเรือฯ สะท้อนว่าที่ดินกว่า 2,000 ไร่ การท่าเรือฯมีแผนพัฒนาเชิงพาณิชย์ ให้เอกชนร่วมลงทุน คอมเพล็กซ์ริมนํ้าขนาดใหญ่ ทั้งอาคารสำนักงาน ค้าปลีก โรงแรม รูปแบบมิกซ์ยูสแต่ไม่ละทิ้งชาวชุมชนอีกกว่า 10,000 ครอบครัว ที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการท่าเรือฯมานาน โดยจะจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ

          “คลองเตย (Smart Community) โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ตามนโยบายพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวม บริเวณรอบนอกเขตรั้วกรมศุลกากร โดยพัฒนาเป็นอาคาร สูงสําหรับอยู่อาศัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม”

ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยส่วนใหญ่ยินยอมย้ายไปอยู่ที่ใหม่ แต่มีบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ

          อย่างไรก็ตามปี 2563 หาก ผังเมืองกทม. บังคับใช้ ปรับพื้นที่คลองเตยเป็นย่านพาณิชย์ก็สามารถออกแบบรายละเอียด งบประมาณการลงทุน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการในปี 2565 ต่อไป นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด กล่าวว่า ราคาที่ดินบริเวณคลองเตย อยู่ที่ 5-7 แสนบาทต่อตารางวา ยังไม่สูงเท่ากับถนนพระราม 4 ทำเลของเจ้าสัวเจริญ ที่ที่ดินตกตารางวาละ 1-2 ล้านบาท แต่หากมีการพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพาณิชยกรรมแล้วประเมินว่าราคาจะไม่ต่างจาก พระราม 4 สยามสแควร์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com