ค้นหาข่าว

สัญญาณอันตราย ความสามารถซื้อบ้านคนไทยลด

15/05/2019 อ่าน 11,279 คน

ขนาดตัวอักษร:

          นายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเห็นสัญญาณลดลง จากการวิเคราะห์ตัวเลขรายได้ต่อครอบครัวต่อปีของชาวกรุงเทพ มหานคร เทียบกับราคาบ้านที่เปิดขายในแต่ละปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อนำราคาบ้านที่เสนอขาย มาหารด้วยรายได้ต่อปี ปรากฏว่า อัตราส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายเพื่อการซื้อบ้านของประชาชนโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ในปี 2550 รายได้ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร มีรายได้เดือนละ 39,020 บาท ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปีนั้น ศูนย์ข้อมูลวิจัยฯ ประมาณการว่า ราคาโดยเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยทุกประเภทเป็นเงิน 2.289 ล้านบาท หรือเท่ากับว่าราคาที่อยู่อาศัยเป็น 4.9 เท่าของรายได้ต่อปีของครัวเรือนในเขตกรุงเทพ มหานคร แต่มาในปี 2561 สัดส่วนข้างต้นได้เพิ่มเป็น 8.9 เท่า แสดงว่าครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสามารถในการซื้อบ้านลดน้อยลง

          ในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2561) สัดส่วนราคาบ้านต่อรายได้ของครอบครัว เพิ่มขึ้น 69% หรือเพิ่มขึ้นปีละ 4.9% ในขณะที่รายได้ต่อครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนั้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-2558 รายได้
ต่อครัวเรือนของชาวกรุงเทพ มหานครลดจาก 49,191 บาทต่อเดือนมาเหลือเพียง 45,572 บาทต่อเดือน ส่วนในปี 2560 ก็แทบไม่แตกต่างจากปี 2558 ดังนั้นความสามารถในการจ่ายของประชาชนจึงลดลง

          “ปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนจะวิกฤติมากยิ่งขึ้น เพราะต่างชาติโดยเฉพาะจีนมาแย่งซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพราะไทยไม่ได้กำหนดราคาขั้นตํ่าที่จะซื้อได้ ไม่ได้กำหนดอัตราภาษีสูงๆทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยราว20%มีต่างชาติมาหาซื้อ ทำให้ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้น ต่อไปคนไทยจะสามารถซื้อบ้านได้น้อยลง สู้ต่างชาติไม่ได้ ตลาดที่อยู่อาศัยอาจถูกต่างชาติโดยเฉพาะจีนครอบงำ”

          สำหรับแนวทางการแก้ไข มี 1. ต้องกำหนดราคาขั้นตํ่าของที่อยู่อาศัยที่จะให้ต่างชาติซื้อ เช่น ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท เป็นต้น (มาเลเซียกำหนดไว้ขั้นตํ่าประมาณ 8-16 ล้านบาท) 2. กำหนดอัตราภาษีสูง เช่น สิงคโปร์กำหนดให้ต่างชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ต้องเสียภาษี 20% ส่วนฮ่องกงกำหนดไว้ที่ 30% 3. กำหนดห้ามต่างชาติซื้อบ้านมือสอง ข้อนี้ออสเตรเลียมีข้อกำหนดดังกล่าว 4. กำหนดให้ต่างชาติที่มาซื้อที่อยู่อาศัยในไทย ไม่สามารถขายต่อในเวลา 3 ปีทั้งนี้ไต้หวันใช้มาตรการนี้ และ 5.กำหนดให้ชาวต่างชาติที่มาซื้อที่อยู่อาศัยไม่สามารถอยู่ในไทยได้เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ไต้หวันก็ใช้มาตรการนี้ เป็นต้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thansettakij.com

อ่านเพิ่มเติมจาก News ข่าวอสังหาริมทรัพย์

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close