ค้นหาข่าว

คลอดเกณฑ์เขตปลอดอากร รับทุนอาลีบาบา 1.3 หมื่นล. WHA ส่งมอบพื้นที่ก.ย.นี้

10/05/2019 อ่าน 11,897 คน

ขนาดตัวอักษร:

บอร์ดอีอีซี ไฟเขียว หลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากร ในพื้นที่เขตส่งเสริมอี-คอมเมิร์ซ รับกลุ่มอาลีบาบา ยืดชำระค่าภาษีอากรได้ภายใน 14 วัน แทนชำระทันที WHA ยันพร้อมส่งมอบพื้นที่เฟสแรก 1.3 แสนตร.ม.ได้ก.ย.นี้

          หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบการจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-คอมเมิร์ซ บนเนื้อที่ 232 ไร่หรือพื้นที่รองรับการประกอบกิจการรวม 1.94 แสนตารางเมตร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิงส์ จำกัด ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เกิดการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-คอมเมิร์ซให้เกิดขึ้นในประเทศ

          ทั้งนี้ เขตส่งเสริมฯดังกล่าว จะประกอบไปด้วยศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 3 อาคาร ขนาดพื้นที่รวม 1.49 แสนตารางเมตร และอาคารเขตปลอดอากรราว 4 หมื่นตารางเมตร และพื้นที่สำนักงานสำหรับผู้ประกอบการวิจัยและพัฒนา และสำนักงานสำหรับกรมศุลกากรประมาณ 5,187 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1.94 แสนตารางเมตรหรือราว 120 ไร่ รองรับการลงทุนที่จะเกิดประมาณ 13,480 ล้านบาท

          ล่าสุดในการประชุมกพอ.เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากร ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เพื่อประกาศและบังคับใช้ต่อไป

          แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรนั้น จะเป็นเรื่องระยะเวลาของการชำระค่าภาษีอากร เมื่อมีการส่งสินค้าออกนอกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ จากเดิมที่กำหนดให้ต้องชำระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วนทันที เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าให้แล้ว เป็นชำระค่าภาษีอากรภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว

          ส่วนกรณีที่มีการส่งของคืนกลับเข้ามายังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เนื่องจาก สินค้าชำรุด เสียหาย หรือเหตุอื่น ภาย
ใน 14 วันนับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าฯ ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิ์จะยกเลิกรายการของดังกล่าวในใบขนสินค้านั้น โดยถือเสมือนว่ามิได้มีการนำสินค้ารายการดังกล่าวออกจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ และไม่มีภาระค่าอากร

          นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างคลังสินค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่เขตส่งเสริมพิเศษใช้เงินลงทุน 5 พันล้านบาท นั้น ยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยในระยะแรกพื้นที่ 1.3 แสนตารางเมตร จะส่งมอบให้กับกลุ่มอาลีบาบาได้ในเดือนกันยายน 2562 นี้

          ส่วนกรณีที่กลุ่มอาลีบาบามีความประสงส์จะขอซื้อพื้นที่ทั้งหมด จากปัจจุบันยังเป็นสัญญาเช่าที่ดินอยู่นั้น คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะยื่นเรื่องเสนอมาได้ แต่การเข้าลงทุนในธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ จะต้องยื่นเรื่องไปที่สกพอ.ว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหรือไม่ ซึ่งทางอีอีซีจะเป็นผู้อนุมัติ

          อย่างไรก็ตาม การออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรนั้น จะส่งผลให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องการมาตั้งแต่แรก 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com

อ่านเพิ่มเติมจาก News ข่าวอสังหาริมทรัพย์

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close