ค้นหาข่าว

ผังเมืองจ่อไฟเขียว ‘บลูเทคซิตี้’ ตั้งนิคมฯรับลงทุนกว่าแสนล.

ขนาดตัวอักษร:

สกพอ.เผย โครงการ “บลูเทค ซิตี้” ฉะเชิงเทรา กรมโยธาฯ จ่อไฟเขียว ผังมืองใหม่พ.ค.นี้ ให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ ในลักษณะเดียวกับที่ให้อีอีซีไอ แต่มีเงื่อนไข ห้ามตั้งประเภทโรงงานที่กำหนด ส่วนจะลงทุนได้จริงยังอีกนาน 1-2 ปี ต้องผ่านการตั้งเป็นนิคมฯ ตามขั้นตอนกฎหมายก่อน

          การกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ใน 3 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างการจัดทำของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ โดยกำหนดการใช้พื้นที่ภาพรวมไว้ 8.29 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 11% หรือราว 9.1 แสนไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 3.4% หรือ 2.81 แสนไร่ เกษตรกรรม 68% หรือราว 5.63 ล้านไร่ และอนุรักษ์ป่าไม้ 10% หรือราว 8.29 แสนไร่ รวม 7.65 ล้านไร่ ส่วนอื่นๆ ที่เหลือ เช่น แหล่งนํ้า 2.48 แสนไร่ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนผังเมืองที่วางใหม่จะมีพื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็น 16% หรืออยู่ที่ 1.33 ล้านไร่ อุตสาหกรรมเพิ่ม 1.49% เป็น 4.89% คิดเป็นพื้นที่ 4.06 แสนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 1.25 แสนไร่ เกษตรกรรมลดลง 5% เหลือ 63% หรือลดลงมาอยู่ที่ 5.22 ล้านไร่และพื้นที่อื่นๆ ลดลง 1.8% หรือราว 1.49 หมื่นไร่

          ทั้งนี้ 1 ในโครงการสำคัญได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ราว 3,000 ไร่ ดำเนินงานโดยบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ที่เตรียมดึงเงินลงทุนกว่า1แสนล้านบาท เข้ามาลงทุน กำลังเป็นที่จับตาว่า จะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้หรือไม่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่สีเขียวมีการทำการเกษตรอยู่ และถูกการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่

          ล่าสุดมีรายงานว่า พื้นที่ดังกล่าว ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จะกันไว้สำหรับเป็นพื้นที่กิจการอุตสาหกรรม ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยจะออกเป็นกฎกระทรวง ในลักษณะเดียวกับที่ออกให้กับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ พื้นที่ราว 3 พันไร่ ในอ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่สามารถนำที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์ เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวเท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กำหนดไว้

 

 

          แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการจัดทำผังเมืองรวมอีอีซี ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างลงลึกในรายละเอียดของพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการนิคมฯบลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะแก้ไขให้พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมได้ แต่จะมีเงื่อนไขต่างๆ ออกมา ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้พื้นที่อีอีซีไอ ที่มีการกันหรือต้องอยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหวไว้


          ทั้งนี้ มองว่าการจัดทำผังมืองใหม่ปัจจุบันนี้ จะไม่ได้พิจารณาเพียงสีของพื้นที่เท่านั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย หรือเป็นการจัดทำผังเมืองยุคใหม่ ที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน แต่สามารถนำพื้นที่มาพัฒนาได้


          ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่เริ่มให้การยอมรับโครงการดังกล่าว เพราะมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้ จากเดิมที่เช่าที่ดิน ก็จะกลายเป็นเจ้าของที่ดินแทน โดยการผ่อนซื้อ

          อย่างไรก็ตาม แม้ผังเมืองจะได้รับการแก้ไขให้ตั้งกิจการอุตสาหกรรมได้ก็ตาม แต่การจะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ยังต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดอยู่ ที่จะต้องมีการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเสนอไปให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เห็นชอบ และหลังจากนั้นถึงจะมายื่นขอจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมพิเศษได้ ดังนั้น โครงการดังกล่าว คงยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นนิคมฯได้ภายในปีนี้ และการลงทุนจะเกิดได้จริงคงไม่ตํ่ากว่า 1-2 ปี 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thansettakij.com

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close