ค้นหาข่าว

พาณิชย์คุมเข้มค่าครองชีพ ดันสินค้าราคาถูกขายผ่านร้านธงฟ้า

ขนาดตัวอักษร:

พาณิชย์เข้มตรึงค่าครองชีพ ไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา  เตรียมจัดสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ขายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่ หวังช่วยประชาชนในช่วงแล้งนี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาจากภัยแล้งให้ราคาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับต้นทุนหรือที่เกษตรกรขายได้ และย้ำไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอื่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการกักตุนหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนราคาในตลาด กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีการจัดหาสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่กว่า 56,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ร้านอาหารหนูณิชย์ และจัดให้มีการจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาต่ำกว่าตลาด 20-40% ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึงได้สั่งการให้มีการจำหน่ายชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 20-80% ในงาน Back to School ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อลดภาระ ของผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ในปีนี้รัฐบาลได้มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ โดยการลดราคาปัจจัยการผลิตลง โดยเฉพาะปุ๋ยที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจากการประสานกับผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมี ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ลดราคาปุ๋ยที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยได้ร่วมมือกันลดราคาปุ๋ยเคมีที่ใช้นาข้าว สูตร 46-0-0 ลดลงกระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ลดลงกระสอบละ 40 บาท สูตร 16-16-8 ลดลงกระสอบละ 50 บาท และสูตร 15-15-15 ลดลงกระสอบละ 30 บาท

นอกจากนั้นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ให้ความร่วมมือลดราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ลง กระสอบละ50 บาท เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 150,000 ตัน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการผสมปุ๋ยด้วยตนเอง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ประสานผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1. บมจ.ปุ๋ยมหาวงศ์ 2. บจ.เวียงฟู เฟอร์ติไลเซอร์ 3. บจ.ไอซีพีกรุ๊ป 4. บจ.ศักดิ์สยาม 5. บจ.พาริช เฟอร์ติไลเซอร์ และ 6. บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ให้จัดหาแม่ปุ๋ยจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยในพื้นที่ โดยลดราคาจำหน่ายให้ตันละ 500-1,000 บาท   ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับผู้นำเข้าปุ๋ยทั้ง 6 ราย ให้พบปะกับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรและมีการตกลงที่จะทำการซื้อขายในเบื้องต้นแล้ว ลำดับต่อไปจะได้หารือกับวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน จัดซื้อแม่ปุ๋ยจากผู้นำเข้ากลุ่มดังกล่าวนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาต่ำกว่าตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close