ค้นหาข่าว

"ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" ความสำเร็จในรอบ 46 ปี กคช.

ขนาดตัวอักษร:

ตลอดระยะเวลา 46 ปี การเคหะแห่งชาติไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนควบคู่กันไปอีกด้วย ที่เด่นชัดที่สุด นั่นคือ "โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตา หลังได้รับการคัดค้านจากผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนบางส่วนนานถึง 16 ปี แต่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้ในรัฐบาลปัจจุบันนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ สะท้อนว่า "โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" นับเป็นผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด จากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้นโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกขั้นตอน จนสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18 - 22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จ ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
​​​​​​​
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 - 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. 2562"ชุมชนดินแดงไม่ได้เป็นเพียงบ้านหลังแรกของใครหลายคน แต่ยังเป็นชุมชนที่ให้บรรยากาศความเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายครอบครัวอยู่รวมกัน แม้ในอนาคตข้างหน้า ชุมชนดินแดงจะถูกพัฒนาให้เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แต่ความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนจะยังคงอยู่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบชุมชนฟื้นฟูเมืองที่เข้มแข็งและน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน" นายธัชพล กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close