Key Highlight

  • ทำไมต้องสร้างแบรนด์? ความสำคัญของ Brand Loyalty ที่มากกว่าลูกค้าคือการบอกต่อ

  • แบรนด์ที่ดีต้องเล่าเรื่องให้เป็น เพราะแบรนด์ไม่ใช่แค่เพียงการโฆษณาหรือการออกแบบโลโก

  • แบรนด์ที่ดีวัดผลกันอย่างไร? เข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์แล้ว แต่ต้องติดตามผลให้เป็นเช่นกัน

         

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีการเปิดเผยผลการวิจัยแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018 ที่ได้จาก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 93 และ จังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 7 ด้วยวิธีการ Online Survey ผ่านช่องทาง TerraBKK เพื่อให้ทราบถึง 3 วัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  • การตระหนักรู้ในตราสินค้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Brand Awareness)

  • คุณค่าของตราสินค้าของ 10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการโดดเด่นในรอบ 5 ปี (Brand Equity)

  • ภาพลักษณ์ของตราสินค้าของ 10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการโดดเด่นในรอบ 5 ปี (Brand Image)

          ทางผู้จัดงานจึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แนะแนวทางในการสร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าในใจผู้บริโภค เพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ดังนี้


1) ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล       อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี                 กรรมการผู้จัดการ, Penguin Digital Co.,Ltd

3) คุณจารุต ธำรงวัฒนา                  CONTENT MARKETING DIRECTOR ฝ่ายสื่อสารองค์กรและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

                                                บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

4) คุณฉันท์ชนิตร พันธุมสุต              Senior Director, Kantar Millward Brown, Thailand

5) ดร.วสุพล ตรีโสภากุล                 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ยู รีเสิร์ช จำกัด

6) คุณสุมิตรา วงภักดี                    กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการ

12.30 - 13.20 น.         ลงทะเบียน
 
13.20 – 13.30 น.        พิธีกร คุณรวินันท์ นาถ้ำทอง กล่าวเปิดงาน
 
13.30 - 15.00 น.         กระบวนการสร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ “How to build a Powerful Brand”
 
13.30 น.                     Brand Loyalty & Customer Journey Management โดย ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
14.00 น.                     Powerful of Brand Storytelling & Agile Marketing โดย คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี
14.30 น.                     Brand Management โดย คุณจารุต ธำรงวัฒนา
 
15.00 น.                     Group Talk : ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล,คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี และคุณจารุต ธำรงวัฒนา ดำเนินรายการโดย คุณบุญญรัตน์ บูรณะพงศ
                                  และ คุณสุมิตรา วงภักดี
 
------------------------- COFFEE BREAK 15 นาที -------------------------
 
15.30 - 17:00 น.        กระบวนการในการค้นหาและวางตำแหน่งตราสินค้า “How to Position a Brand”
 
15.30 น.                    Brand Equity Measurement โดย คุณฉันท์ชนิตร พันธุมสุต
16.00 น.                    Customer Centric Model โดย ดร.วสุพล ตรีโสภากุล
16.30 น.                    The Most Powerful Real Estate Brands 2018 โดย คุณสุมิตรา วงภักดี
17.00 น.                    กล่าวปิดงานโดย คุณสุมิตรา วงภักดี
 
 
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 | เวลา 13.00-17.00 น.
บัตร Early Bird ราคา 500 บาท | เฉพาะวันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2561
บัตร Regular ราคา 800 บาท    | ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
.
ด่วน! จำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่งเท่านั้น !!!
.
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  Click 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  092-697-4320
.
ชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/2pYsy0q 
หรือโอนเงินเข้า บัญชี 406-378023-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9
พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล และหลักฐานการชำระเงินมาที่ hr.terramedia@gmail.com