ค้นหาข่าว

ความอยู่รอด กลุ่มรับเหมา ปี 60 ( ผลประกอบการ ปี 60 )

ขนาดตัวอักษร:

               ความอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจรับเหมา ปี 2560 TerraBKK Research ตามติด ผลประกอบการ บริษัทมหาชน จากข้อมูลการเปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์รอบล่าสุดปี 2560 พบว่า อิตาเลียนไทย(ITD) ทำรายได้สูงสุดในกลุ่ม 5.61 หมื่นล้านบาท แต่ตัวเลขกำไรกลับเป็น สหกลอิควิปเมนท์(SQ) ที่มี EBIT Margin 17.96% สูงสุดในกลุ่ม และ พรีบิลท์(PREB) ยังคงรักษา NET Profit Margin สูงสุดในกลุ่มที่ 14.58% พร้อม ROA สูงสุดในกลุ่ม 15.63% ส่วนอัตราผลตอบแทน ROE สูงสุด เป็นของ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) 69.29% TerraBKK Research สรุปข้อมูล ผลประกอบการ ด้านยอดขาย ,กำไรสุทธิ ,ROE, ROA ,EBIT Margin และ NET Profit Margin รายละเอียดดังนี้


             เปรียบเทียบ ยอดขายและกำไรสุทธิ 3 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการรับเหมาบ้านเรา อิตาเลียนไทย(ITD) แม้ทำรายได้สูงสุด 5.61 หมื่นล้านบาท แต่ด้านตัวเลขกำไรกลับไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ ขณะที่ ซิโน-ไทย(STEC) ทำรายได้ 2.12 หมื่นล้านบาท แต่กลับขาดทุน 611 ล้านบาท จากผลกระทบด้านต้นทุนงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการขยายเวลาในสัญญางานก่อสร้างขนาดใหญ่จากปัญหาการส่งมอบงาน ช.การช่าง(CK) คือผู้ชนะที่สามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในกลุ่ม 1.81 พันล้านบาท รองลงมาเป็น เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) ทำกำไรสุทธิ 1.13 พันล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุน บจ. บำรุงเมืองพลาซ่า (BMP) แก่นักลงทุนรายใหม่ หากมองในแง่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเลขรายได้และกำไร (Up Trend) มี 3 บริษัทที่น่าใจ คือ ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น(UNIQ) , ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) และ สหกลอิควิปเมนท์(SQ) เติบโตตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ ไพลอน(PYLON) มีแนวโน้มตัวเลขถดถอยอย่างต่อเนื่อง (Down Trend) ทั้งรายได้และตัวเลขกำไรสุทธิ


            ธุรกิจรับเหมาเป็นหนึ่งวงการธุรกิจที่มี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ค่อนข้างผันผวน และพบว่าหลายบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในแต่ละปี อยู่ในเป็นหลักสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ทั้งในทิศทางขึ้นและลง เช่น เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) , บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) , เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI) เป็นต้น ดังนั้น หากมองในแง่ของการรักษาระดับตัวเลขที่สูงเกิน 20% มาตลอด 3 ปี จะพบเพียง 2 บริษัท คือ พรีบิลท์(PREB) 33.77%(ปี2560), 45.7%(ปี2559), 22.45%(ปี2558) และ ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) 21.76% (ปี2560), 22.66% (ปี2559), 20.13% (ปี2558) ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ใน กลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง (Up Trend) มีเพียง 3 บริษัท คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) , ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) และ อิตาเลียนไทย(ITD) ขณะที่ กลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มถดถอย (Down Trend) มี 8 บริษัท คือ สหกลอิควิปเมนท์(SQ) ,ช.การช่าง(CK) , ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น(TRC) , ทีทีซีแอล(TTCL) , ศรีราชาคอนสตรัคชั่น(SRICHA) , ซิโน-ไทย(STEC) , บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) และ เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI)


           พรีบิลท์ (PREB)มี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี2560 สูงสุดในกลุ่ม สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี ตัวเลขล่าสุด 15.63% (ปี 2560), 20.03% (ปี 2559) และ 8.18% (ปี 2558) แต่บริษัทที่มีตัวเลขกระโดดมากที่สุด คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) 15.26% (ปี 2560) จาก 4.89% (ปี 2559) จากการจำหน่ายเงินลงทุน บจ. บำรุงเมืองพลาซ่า (BMP) แก่นักลงทุนรายใหม่ จัดอยู่ใน กลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง (Up Trend) ซึ่งยังมี ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) , ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) และ อิตาเลียนไทย(ITD) ขณะที่ กลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มถดถอย (Down Trend) มี 8 บริษัท คือ ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY), สหกลอิควิปเมนท์(SQ), ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น(TRC), ทีทีซีแอล(TTCL), ศรีราชาคอนสตรัคชั่น(SRICHA), บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI), เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI), อีเอ็มซี (EMC)


            กรอบตัวเลข EBIT Margin และ NET Profit Margin บริษัทรับเหมาที่มีค่าเฉลี่ย 3 ปีค่อนข้างสูงในกลุ่ม คือ ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) , พรีบิลท์(PREB) , ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) สำหรับปี 2560 สหกลอิควิปเมนท์(SQ) ทำ EBIT Margin 17.96% สูงสุดในกลุ่ม และ พรีบิลท์(PREB) ยังคงรักษา NET Profit Margin สูงสุดในกลุ่มที่ 14.58% หากมองถึง แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องของตัวเลขกำไร (Up Trend) พบว่ามี 6 บริษัท คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) ,ซีฟโก้(SEAFCO) , ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) , ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) , อิตาเลียนไทย(ITD) , และ อีเอ็มซี (EMC) ส่วนบริษัทที่มี แนวโน้มตัวเลขกำไรถดถอย (Down Trend) คือ ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY), สหกลอิควิปเมนท์(SQ), ทีทีซีแอล(TTCL) , ซิโน-ไทย(STEC) , ศรีราชาคอนสตรัคชั่น(SRICHA) ,บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) และ เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI)

               ท้ายนี้ ผลประกอบการ กลุ่มรับเหมา อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ) ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบ 4 บริษัทที่มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนไม่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินสูง คือ อิตาเลียนไทย(ITD) 5.52เท่า , ทีทีซีแอล(TTCL) 4.84เท่า อีก 2 บริษัทที่เดิมมีตัวเลขสูงกว่าปกติ แต่ปี 2560 กลับมามีตัวเลขที่ดีขึ้น คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(PLE) 2.91เท่า(ปี2560) จาก 7.19เท่า(ปี2559) และ 28.87เท่า(ปี2558) รวมทั้ง ช.การช่าง(CK) 2.36เท่า(ปี2560) จาก 3.4เท่า(ปี2559) และ 3.53 (ปี2558) สำหรับบริษัทรับเหมาอื่นไม่น่ากังวลเพราะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 2 เท่ ---TerraBKK

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close