ค้นหาข่าว

“กลุ่มโรงพยาบาล” ผลประกอบการ 9M/60

ขนาดตัวอักษร:


ผลประกอบการ 9M/60 “กลุ่มโรงพยาบาล” TerraBKK Research พบว่าล้วนมีรายได้โตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) มีรายได้ 9M/60 สูงสุดในกลุ่ม 5.81 หมื่นล้านบาท (9M/59 = 5.25 หมื่นล้านบาท) หากมองหา การเติบโตของรายได้โดดเด่นที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ศิครินทร์ (SKR) โตขึ้น 34.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 2,360.51 ล้านบาท , 9M/59 = 1,758.24 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นตามความยากของโรค รองลงมา โรงพยาบาลราชธานี (RJH) โตขึ้น 16.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 1,051.26 ล้านบาท , 9M/59 = 901.93 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มอัตราที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่โรงพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้และค่ารักษาพยาบาลต่อราย รวมทั้ง ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (VIH) โตขึ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 1,450.43 ล้านบาท , 9M/59 = 1,275.74ล้านบาท)

 

 


ด้านตัวเลขกำไรสุทธิ 9M/60 กลุ่มโรงพยาบาล TerraBKK Research พบว่า โรงพยาบาลเอกชล (AHC) มีความน่าเป็นห่วงที่สุด มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรการแพทย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรและการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลที่สูงขึ้น ทำให้ตัวเลขกำไรสุทธิลดลงกว่า 41.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 86.17ล้านบาท , 9M/59 = 148.25ล้านบาท) ขณะที่ กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ยังคงครองตำแหน่งกำไรสุทธิสูงสุด 8,180 ล้านบาท ส่วนโรงพยาบาลที่มี การเติบโตของกำไรสุทธิดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลราชธานี (RJH) โตขึ้น 47.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 175.3 ล้านบาท , 9M/59 = 118.79 ล้านบาท) โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA) โตขึ้น 34.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 639.29 ล้านบาท , 9M/59 = 475.94 ล้านบาท) และ โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) โตขึ้น 20.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 1,087.11ล้านบาท , 9M/59 = 900.19 ล้านบาท)

สำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่มโรงพยาบาล กว่า 18 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

1.กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 5 บาท/หุ้น มีเพียง 3 แห่งที่มีกำไรต่อหุ้นโดดเด่นเกินค่าเฉลี่ย นั้นคือ โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) 90.59 บาทต่อหุ้น , สมิติเวช(SVH)12.14 บาทต่อหุ้น และ  โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI) 6.25 บาทต่อหุ้น

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง 6.5% - 15.5% บริษัทอสังหาที่มี อัตรากำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) 30.69% , โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 21.79% และ โรงพยาบาลราชธานี (RJH) 16.68%

 

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง 9.5% - 17.5 % อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 26.3% , สมิติเวช(SVH) 20.79% และ โรงพยาบาลนนทเวช(NTV) 20.43% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี

4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 8.5% - 13.5% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 21.6% , โรงพยาบาลนนทเวช(NTV) 21.15% และ สมิติเวช(SVH) 19.14% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี

 

5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย D/E รอบ 9M/60 กลุ่มโรงพยาบาลยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เกิน 2 เท่าทั้งสิ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนโครงการเงินทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว (LPH) สูงขึ้น 57.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ( 9M/60 = 0.3 เท่า , 9M/59 = 0.19 เท่า )

 


TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มโรงพยาบาล ” ได้ว่า กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) มีรายได้ 9M/60 สูงสุดในกลุ่ม 5.81 หมื่นล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิสูงสุด 8.18 พันล้านบาท ด้าน โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) มีกำไรต่อหุ้น (EPS) 90.59 บาทต่อหุ้น พร้อมอัตรากำไรสุทธิ 30.69% สูงสุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราการเงิน ROA ดีสุดตกเป็นของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 21.6% พร้อม ROE 26.3% ส่วนภาพรวมกลุ่มนี้มีการบริหารสัดส่วนเงินทุนได้ดี D/E อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2เท่าทั้งสิ้น ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close