ค้นหาข่าว

“ กลุ่มขนส่ง ” ผลประกอบการ 9M/60

ขนาดตัวอักษร:

สำหรับ ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มขนส่ง ” TerraBKK Research มองว่าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะการดำเนินงาน กล่าวคือ กลุ่มขนส่งทางน้ำ , กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มขนส่งทางบก

โดยจะขอเริ่มต้นกันที่ กลุ่มขนส่งทางน้ำ อย่างบริษัทเดินเรือที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีมากขึ้น จากตัวเลขรายได้ 9M/60 พบว่าบริษัทที่มีรายได้สูงสุดยังเป็น ทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) 10.45 พันล้านบาท โดดเด่นกว่าเพื่อน ขณะที่ ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ดูแล้วน่าสนใจที่สุดเพราะมีรายได้ 9M/60 โตเกินยอดรายได้รวมทั้งปี 2559 เรียบร้อยแล้ว (9M/60 =1,058 ล้านบาท , รวมปี 59 =1,036 ล้านบาท) สำหรับ กลุ่มขนส่งทางอากาศ ภาพรวมยังมีรายได้ 9M/60 สูงขึ้นจาก 9M/59 เฉลี่ย 3-6% โดดเด่นที่สุดคือ สายการบินนกแอร์(NOK) โตขึ้น 18.4% จากปีก่อน ( 9M/60 =14,728 ล้านบาท , 9M/59 =12,438 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการปรับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่ การบินไทย(THAI) ทำรายได้สูงสุดแตะระดับแสนล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง 9M/59 ล่าสุดอยู่ที่ 1.40แสนล้านบาท ส่วน กลุ่มขนส่งทางบก พบว่า บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS) รายได้โตสูงสุดกว่า 48.5% จากปีก่อน ( 9M/60 = 6,324.10 ล้านบาท , 9M/59 = 4,258.42 ล้านบาท ) จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน , ธุรกิจสื่อโฆษณา และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ด้าน ตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research พบว่า กลุ่มขนส่งทางน้ำ ปรับตัวโดดเด่นที่สุด ดูแล้วบริษัทที่มี ผลประกอบการ น่าสนใจที่สุด สามารถพลิกกำไรกลับมาเป็นบวกได้สำเร็จ คือ ทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) 351.07 ล้านบาท (9M/59 = -254.37 ล้านบาท ) และ อาร์ ซี แอล(RCL) 143.41ล้านบาท (9M/59 = -881.08 ล้านบาท ) ขณะที่ทางด้าน กลุ่มขนส่งทางอากาศ ล้วนมีตัวเลขกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนทั้งสิ้น มีเพียง ท่าอากาศยานไทย(AOT) ทำกำไรโตขึ้น 10.7% จากปีก่อน (9M/60 = 16,894 ล้านบาท , 9M/59 = 15,257 ล้านบาท) ส่วนกลุ่มขนส่งทางบก จะเห็นได้ว่า ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) ทำกำไรโตขึ้น 17.4% จากปีก่อน (9M/60 = 2,365 ล้านบาท , 9M/59 = 2,014 ล้านบาท)

สำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่มขนส่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ด้านบนจะเป็นกลุ่มกลุ่มขนส่งทางน้ำ  ตรงกลางเป็นกลุ่มขนส่งทางบก ด้านล่างจะเป็นกลุ่มขนส่งทางอากาศ รวมกว่า 18 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

1. กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 1 บาท/หุ้น มีเพียง กรุงเทพโสภณ(KWC) 10.52 บาทต่อหุ้น

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง -2.5% - 15.3% บริษัทขนส่งมี อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่าอากาศยานไทย(AOT)40.12% กรุงเทพโสภณ(KWC) 32.97% และ นามยง เทอร์มินัล(NYT) 27.37 %


3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง -3.5% - 10.5% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์(ASIMAR) 17.49% , ท่าอากาศยานไทย(AOT) 17.36% และ กรุงเทพโสภณ(KWC) 14.47% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี

4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 1% - 9.5% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพโสภณ(KWC) 16.7% , ท่าอากาศยานไทย(AOT) 16.42% และ ไวส์ โลจิสติกส์(WICE) 14.04% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี

5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย D/E รอบ 9M/60 กลุ่มโรงแรมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2 เท่า มีเพียง 3 บริษัทที่เกินเกณฑ์ คือ การบินไทย(THAI) 8.65 เท่า , จุฑานาวี(JUTHA) 3.9 เท่า และ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 2.32 เท่า สะท้อนว่าการบริหารโครงสร้างเงินทุนไม่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินสูง


TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มขนส่ง” ได้ว่า การบินไทย(THAI) ทำรายได้สูงสุดแตะระดับแสนล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง 9M/59 ล่าสุดอยู่ที่ 1.40 แสนล้านบาท มาพร้อมความเสี่ยงด้านการบริหารสัดส่วนเงินทุน D/E สูงถึง 8.65 เท่า ด้าน ท่าอากาศยานไทย(AOT) ทำกำไรสุทธิสูงสุด 16.8 พันล้านบาท พร้อมอัตรากำไรสุทธิ 40.12% สูงสุดในกลุ่ม ด้าน กรุงเทพโสภณ(KWC) มีกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงสุด 10.52 บาทต่อหุ้น พร้อม ROA ดีสุด 16.7% ขณะที่ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์(ASIMAR) ทำ ROE สูงสุด 17.49% สูงสุดในกลุ่ม ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close