ค้นหาข่าว

“กลุ่มโรงแรม” ผลประกอบการ 9M/60

ขนาดตัวอักษร:

สำหรับ ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มโรงแรม” TerraBKK Research สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงรายได้ 9M/60 ล้วนไปในทิศทางขาขึ้น มีเพียง 2 บริษัทที่มีรายได้ลดลง คือ ดุสิตธานี (DTC) ลดลงกว่า 5.8%จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 3,777 ลบ. , 9M/59 = 4,009 ลบ.) เป็นผลมาจากมีผู้เข้าพักโรงแรมดุสิตธานีหัวหินลดลง มีการปรับปรุงห้องพักที่โรงแรมดุสิตลากูน่าภูเก็ตและโรงแรมดุสิตธานีพัทยา และโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ มีรายได้จากงานจัดเลี้ยงด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มลดง รวมทั้ง ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (LRH) ลดลงกว่า 8.9%จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 3,343 ลบ. , 9M/59 = 3,668 ลบ.) เนื่องจากไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาภูเก็ตน้อยเป็นประจำทุกปี


ด้านบริษัทที่มี ผลประกอบ ตัวเลขรายได้ออกมาค่อนข้างดี TerraBKK Research พบว่า 2 บริษัทที่ดู ผลประกอบการ แล้วน่าสนใจรายได้ มี 9M/60 สูงขึ้นจาก 9M/59 ในระดับร้อยล้านบาท คือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW) โตขึ้น 192 ลบ.จากปีก่อน (9M/60 = 4,425 ลบ., 9M/59 = 4,234 ลบ.) เพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ซึ่งในไตรมาส 3/60 ยังเปิดโรงแรม HOPINN เพิ่มอีก 3 แห่ง ตั้งในประเทศไทย 2 แห่ง และประเทศฟิลิปปินส์ 1 แห่งอีกด้วย สำหรับ แชงกรี-ลา โฮเต็ล(SHANG) โตขึ้น 101 ลบ. จากปีก่อน (9M/60 = 1,788 ลบ., 9M/59 = 1,687 ลบ.) ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเข้าพักและงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยง

ด้านตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research พบว่า โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) สูงโดดเด่นกว่าใครในกลุ่ม ด้วยตัวเลข 1,549 ลบ. (9M/60) เพิ่มขึ้น 116 ลบ. จากปีก่อน (9M/59 = 1,434 ลบ.) เป็นผลมาจากการบริหารจัดการเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รายจ่ายดอกเบี้ยลดลง และมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐที่ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้มากขึ้น รวมทั้ง ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW) ที่มีกำไรโตขึ้น 30.6%จากปีก่อน (9M/60 = 344.4 ลบ. , 9M/59 = 263.8 ลบ.) ตามขนาดรายได้ที่โตเพิ่มขึ้น

สำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่มโรงแรม กว่า 10 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

1.กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 2 บาท/หุ้น มีเพียง 2 บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นโดดเด่นเกินค่าเฉลี่ย นั้นคือ โอเอชทีแอล(OHTL) 5.77 บาทต่อหุ้น และ แชงกรี-ลา โฮเต็ล(SHANG) 2.73 บาทต่อหุ้น

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง 2% - 9% บริษัทอสังหาที่มี อัตรากำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แชงกรี-ลา โฮเต็ล(SHANG)19.87%, โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)(ROH)12.57% และ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)10.29 %


3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง 1.5% - 12 % อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โอเอชทีแอล(OHTL)19.9% , โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)18.62% และ โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)(ROH) 13.96% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี


4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 2.5% - 9.5% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)(ROH) 13.46% , โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL) 11.03% และ โอเอชทีแอล(OHTL) 10.04% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี

5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย D/E รอบ 9M/60 กลุ่มโรงแรมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2 เท่า มีเพียง 2 บริษัทที่เกินเกณฑ์เพียงเล็กน้อย คือ แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) 2.29 เท่า และดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW) 2.03 เท่า


TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มโรงแรม” ได้ว่า โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL) ทำรายได้สูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิสูงสุด 1.55 พันล้านบาท ด้าน โอเอชทีแอล(OHTL) มีกำไรต่อหุ้น (EPS) 5.77 บาทต่อหุ้น พร้อม ROE 19.9% สูงสุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราการเงิน ROA ดีสุดตกเป็นของ โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)(ROH) 13.46% ภาพรวมกลุ่มนี้มีการบริหารสัดส่วนเงินทุนได้ดี D/E อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2เท่า มีเพียง 2 บริษัทที่สูงนิดหน่อย คือ แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) 2.29 เท่า และ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป(ERW) 2.03 เท่า ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close