ค้นหาข่าว

“ กลุ่มรับเหมา ” ผลประกอบการ 9M/60

ขนาดตัวอักษร:

สำหรับ ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มรับเหมา ” TerraBKK Research สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงรายได้ 9M/60 ทั้งในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลง โดยบริษัทรับเหมาที่มี รายได้ 9M/60 สูงขึ้นจาก 9M/59 โดดเด่นที่สุด คือ ไทยโพลคอนส์ (TPOLY) โตขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 2,545.53ลบ., 9M/59 = 1,830.78ลบ.) รายได้หลักมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และยังคงมีงานในมือ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2562 รวมทั้งรายได้จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาส 3 เช่น Greenwich Prime เป็นต้น และ รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า 2 โครงการใหม่ที่ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อีกด้วย และ อีกหนึ่งบริษัทรับเหมาที่มีตัวเลขรายได้ค่อนข้างดี คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) โตขึ้น 33.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 4,886.24ลบ., 9M/59 = 3,648.63 ลบ.) เป็นรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในมือทั้งหมด

 

ด้านบริษัทรับเหมาที่มี ผลประกอบการ น่าเป็นห่วงเพราะ ระดับรายได้ 9M/60 ลดลงจาก 9M/59 ที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม TerraBKK Research เห็นว่าจะเป็น เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI) ลดลง 90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 952.55 ลบ., 9M/59 = 9,590.54 ลบ.) และ บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) ลดลง 73.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (9M/60 = 1,195.62 ลบ., 9M/59 = 4,531.3 ลบ.) สาเหตุหลักคล้ายคลึงกัน คือเป็นผลมาจากปริมาณงานที่ดําเนินงานและการรับรู้รายได้ 9M/60 ลดลง เพราะได้ส่งมอบงานโครงการหลักแก่ลูกค้าหมดแล้วก่อนหน้านี้


ด้าน ตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research พบ 3 บริษัทอสังหาที่ดู ผลประกอบการ แล้วน่าสนใจ และ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเลขกำไรสุทธิ ทั้งรายปี (กำไรสุทธิปี 59สูงกว่าปี 58) และราย 9 เดือน (กำไรสุทธิ 9M/60 สูงกว่า 9M/59) โดดเด่นที่สุดตอนนี้ คือ อิตาเลียนไทย(ITD) กำไรสุทธิ 9M/60 พลิกกลับมาเป็นบวกได้ สาเหตุหลักมาจากความคืบหน้าโครงการใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 , โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3, โครงการกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ เป็นต้น รวมทั้ง สหกลอิควิปเมนท์(SQ) ที่มีกำไรสุทธิ 9M/60 โตนำกำไรสุทธิรวมทั้งปี 59 ไปกว่า 26.3 ลบ. จากงานขุดขนดินโครงการแม่เมาะ 8 เป็นหลัก รวมทั้ง ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) ที่มีกำไรสุทธิ 9M/60 โตนำกำไรสุทธิรวมทั้งปี 59 เล็กน้อย 13.7 ลบ. เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ด้านบริษัทรับเหมาที่มีตัวเลข กำไร 9M/60 ติดลบที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เอสทีพี แอนด์ ไอ(STPI ) -2,324.06 ลบ. (9M/59 =1,270.04 ลบ.) , อีเอ็มซี (EMC) -663.32 ลบ. (9M/59 = -113.53 ลบ.) และ บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) -329.06 ลบ. (9M/59 = 332.42 ลบ.) สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานที่ลดลงและการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่ม “ รับเหมา ” กว่า 19 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

1.กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 1 บาท/หุ้น มีเพียง 1 บริษัทรับเหมาที่มีกำไรต่อหุ้นโดดเด่นเกินค่าเฉลี่ย นั้นคือ พรีบิลท์ (PREB) 1.97 บาทต่อหุ้น

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง 1% - 8.5% บริษัทอสังหาที่มี อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ พรีบิลท์(PREB) 17.15% , ไพลอน(PYLON) 14.38% และ สหกลอิควิปเมนท์(SQ) 13.97%

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง 1% - 18.2 % อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ พรีบิลท์ (PREB) 47.86% , สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) 30.46% และ ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)21.01% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี


4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 1.5% - 10.5 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ พรีบิลท์ (PREB) 20.35% , ไพลอน (PYLON) 14.98% และ ซีฟโก้ (SEAFCO) 12.86% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี

 

5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ค่าเฉลี่ย D/E รอบ 9M/60 อยู่ในช่วง 0.7 – 2.6 เท่า ผลประกอบการ บริษัทอสังหาที่มีสัดส่วน หนี้สินต่อทุน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) 6.29 เท่า , อิตาเลียนไทย (ITD) 5.44 เท่า และ ทีทีซีแอล (TTCL) 4.32 เท่า สะท้อนว่าการบริหารโครงสร้างเงินทุนไม่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินสูง

TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มรับเหมา” ได้ว่า อิตาเลียนไทย (ITD) ทำรายได้สูงสุด 4.01 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิสูงสุดเป็นของ ช.การช่าง(CK) 1.59 พันล้านบาท ด้านบริษัทรับเหมาที่มีอัตราส่วนการเงินดีที่สุด คือ พรีบิลท์ (PREB) ด้วย 4 ตัวเลขที่ดีที่สุดในกลุ่ม กำไรต่อหุ้น (EPS) 1.97 บาทต่อหุ้น , ROE 47.9% , ROA 20.4% และ อัตรากำไรสุทธิ 17.15% ด้าน เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) มีความเสี่ยงด้านการบริการสัดส่วนเงินทุนที่สุด เพราะ หนี้สินต่อทุน (D/E)สูงถึง 6.29 เท่า สูงผิดปกติในกลุ่ม ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close