ค้นหาข่าว

“ กลุ่มอสังหา ” ผลประกอบการ 9M/60

ขนาดตัวอักษร:

ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มอสังหา ” TerraBKK Research ขอเริ่มต้นกันที่ บริษัทอสังหาที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกดยมองเฉลี่ยเป็นรายปีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับหมื่นล้านบาท พบว่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) และ แสนสิริ(SIRI) โดดเด่นที่สุดแตะ ระดับ 3 หมื่นล้านบาท ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ ศุภาลัย(SPALI) , ควอลิตี้เฮ้าส์(QH) และ เอพี (ไทยแลนด์)(AP) รายได้รายปีจะอยู่ในระดับ 2หมื่นล้านบาท ส่วน พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(PF) , แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์(LPN), เอสซี แอสเสท(SC), อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์(ANAN) และ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้(GOLD) ทยอยสร้างตัวเลขรายได้เกินหลัก 1 หมื่นล้านบาทขึ้นมาเรื่อย ๆTerraBKK Research สังเกตเห็น 10 บริษัทอสังหาที่ดูแล้ว ผลประกอบการ น่าสนใจ เพราะมีความสามารถ สร้างรายได้โตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรายปี (รายได้ปี 59สูงกว่าปี 58) และราย 9 เดือน (รายได้ 9M/60 สูงกว่า 9M/59) บริษัทอสังหาที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้ คือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI) รายได้9M/60 โตนำรายได้รวมทั้งปี 59 ไปเรียบร้อยแล้วกว่า 815.25ลบ. จากรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมต่อเนื่องจากปี 2559 กว่า 5 โครงการ และโครงการใหม่ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมีนาคม , มิถุนายน และกันยายน ปี 2560 กว่า 6 โครงการ รวมทั้ง ริชี่ เพลซ 2002(RICHY) ที่มีรายได้9M/60 โตนำรายได้รวมทั้งปี 59 ไปกว่า 203.46 ลบ. เรียบร้อยแล้วเช่นกัน จากการโอนรับรู้รายได้จากขายโครงการในมือ เช่น เดอะริช สาทร-ตากสิน , ริชพาร์ค@เตาปูน เป็นต้นด้านตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research ต้องบอกว่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) นำห่างทิ้งช่วงไปไกล ตัวเลขล่าสุด 9M/60 ที่8,507ลบ. ก็เกือบจะเท่าตัวเลขกำไรสุทธิรวมทั้งปี 59 ( 8,617 ลบ.) หากมองภาพรวม ผลประกอบการ เป็นรายปี บริษัทอสังหา 10 อันดับแรกที่สามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในกลุ่ม ได้แก่ ศุภาลัย(SPALI) , แสนสิริ(SIRI) , ควอลิตี้เฮ้าส์(QH) , เอพี (ไทยแลนด์)(AP) , แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์(LPN) , เอสซี แอสเสท(SC) , อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์(ANAN) , แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้(GOLD) และ ไรมอน แลนด์(RML)การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research พบว่ามี 8 บริษัทอสังหาที่ดู ผลประกอบการ แล้วน่าสนใจ ทั้งรายปี (กำไรสุทธิปี 59สูงกว่าปี 58) และราย 9 เดือน (กำไรสุทธิ 9M/60 สูงกว่า 9M/59) บริษัทอสังหาที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้ คือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI) กำไรสุทธิ 9M/60 โตนำกำไรสุทธิรวมทั้งปี 59 ไปเรียบร้อยแล้วกว่า 329 ลบ. รวมทั้ง อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท (ESTAR) ที่มีกำไรสุทธิ 9M/60 โตนำกำไรสุทธิ รวมทั้งปี 59 ไปกว่า 156 ลบ. เรียบร้อยแล้วเช่นกัน


สำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่ม “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ” กว่า 30 บริษัท รายละเอียด ดังนี้ ( ไม่นับ เพซ ดีเวลลอปเมนท์(PACE) ที่มีข่าว และ พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ไม่มีข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบ )

1.กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 1 บาท/หุ้น มีเพียง 2 บริษัทอสังหาที่มีกำไรต่อหุ้นโดดเด่นเกินค่าเฉลี่ย นั้นคือ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(NOBLE) 4 บาทต่อหุ้น และ ศุภาลัย(SPALI) 2.39 บาทต่อหุ้น

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง 1.32% -12.45% บริษัทอสังหาที่มี อัตรากำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) 25.74% , ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI) 24.08% และ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) 23.24%

 

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง 1.06 % - 13.27 % อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) 59.6% , ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) 51.74% และ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) 22.93% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี

4.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 1.73% - 7.37% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI) 19.42% , โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(NOBLE) 16.72% และ ศุภาลัย(SPALI) 13.8% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี


5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ค่าเฉลี่ย D/E 9M/60 อยู่ในช่วง 0.96 - 1.88 เท่า บริษัทอสังหาที่มีสัดส่วน หนี้สินต่อทุน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ คือ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์(MJD) 4 เท่า , ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์(CI) 3.89 เท่า และ อารียา พรอพเพอร์ตี้(A) 3.01 เท่า สะท้อนว่าการบริหารโครงสร้างเงินทุนไม่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินสูง

TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ไว้ว่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) มาแรง ทำรายได้ 3.3 หมื่นล้านบาท พร้อมอัตรากำไรสุทธิ 25.74% สูงสุดในกลุ่ม ตามมาติดๆ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) สร้างกำไรต่อหุ้น (EPS) 4 บาทต่อหุ้น และ ROE 59.6% สูงสุดในกลุ่ม สำหรับ ROA สูงสุด ตกเป็นของ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้(ORI) 19.42 % ด้าน เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์(MJD) ดูท่าทางสัดส่วนเงินทุนจะมีปัญหา เพราะ หนี้สินต่อทุน (D/E) 4 เท่า สูงผิดปกติในกลุ่ม ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close