ค้นหาข่าว

กองทุนทดแทนอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของคนทำงาน

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

อย่างที่เราทราบกันดีว่า กองทุนทดแทนคือ กองทุนสำหรับให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างในสถานที่ทำงาน โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุรกิจหรือสถานประกอบการและนำค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 240,000.00 ต่อปีมาคำนวณ ซึ่งการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ เงินสมทบประจำปีและเงินสมทบรายงานค่าจ้าง

กองทุนทดแทนให้สิทธิอะไรแก่คนทำงานบ้าง

1.หยุดงาน 3 วันขึ้นไปวันแต่ไม่เกิน 1 ปี อันเนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จากการทำงาน

2.เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ได้สิทธิรับเงินทดแทน เป็นระยะเวลา 8 ปีโดยจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เช่น พ่อ แม่ บุตร สามีหรือภรรยา เป็นต้น

3.สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย ในระหว่างปฏิบัติงาน รับสิทธิเงินทดแทนในระยะเวลา ไม่เกิน 10 ปีโดยพิจารณาตามสัดส่วนของการสูญเสียอวัยวะ แต่ละส่วนของร่างกาย ตามระเบียบของกองทุนทดแทน

4.ทุพพลภาพ ได้รับสิทธิเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี พิจารณาจากอัตราการสูญเสียตามสัดส่วน

เพิ่มเติมสิทธิการรับเงินทดแทนคือ

1.สิทธิการฟื้นฟูร่างกายกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

2.ค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจากการทำงาน

เราสามารถเบิกสิทธิจากกองทุนทดแทนได้เท่าไหร่

คนทำงานสามารถเบิกสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทนประกันสังคมในกรณีต่างๆ ที่กองทุนกำหนดได้ในอัตราร้อยละ 60 % ของรายได้ และมีระยะเวลาได้รับสิทธิตามประเภทที่กำหนดตามที่ระบุข้างต้น ส่วนสิทธิการได้รับค่าฟื้นฟูได้รับไม่เกิน 40,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 110,000 บาท ค่าทำศพจะได้รับเป็นจำนวน 100 เท่า ในอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำในปีนั้นๆ

สิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทน มีสำหรับคนทำงานที่มีนายจ้างเท่านั้น เพราะนายจ้างจะเป็นผู้ชำระเงินเข้าสมทบในกองทุนเมื่อมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เพื่อคุ้มครองสิทธิคนทำงานนอกเหนือจากกองทุนประกันสังคมที่จะได้รับจากการจ่ายเงินสมทบเอง ถือได้ว่ากองทุนทดแทนเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ช่วยดูแลสุขภาพชีวิตของคนทำงานได้อย่างอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลแลได้รับเงินชดเชยของกองทุนทดแทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองทุนของสำนักงานประกันสังคมนั่นเอง  

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close