ค้นหาข่าว

กองทุน RMF ผลตอบแทนเกิน 7% รอบ 5 ปี

ขนาดตัวอักษร:

          โดยปกติแล้ว กองทุนรวม RMF เป็น ประเภทกองทุนรวมไม่จ่ายปันผล เมื่อลงทุนปีแรกแล้ว จะถูกบังคับให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน จนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่น้อยกว่า 5 ปี เช่น ลงทุนครั้งแรกอายุ 51 ปี จำเป็นต้องถือครองหน่วยลงทุนไปจนอายุ 56 ปี ( = 51+5 ปี) เป็นต้น นั้นหมายความว่า ผู้ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และไม่น้อยกว่า 5 ปี โดย เงินลงทุนขั้นต่ำถูกกำหนดที่ 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาท อีกด้วย

          TerraBKK สำรวจ กองทุนรวม RMF ที่มีผลตอบแทนรอบ 5 ปี เกิน 7% พบว่า กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) มีผลตอบแทนสูงสุด 11.26 % รองลงมาจะเป็น กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) 10.68% และ กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) 10.08% และอีกกว่า 13 กองทุน ดังนี้ซึ่งการคัดเลือก 16 กองทุน RMF ตามการจัดอันดับของ Morningstar Thailand เอง จะมี “Morningstar rating” เปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังปรับค่าความเสี่ยงและปัจจัยด้านการบัญชีเกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละกองทุน เทียบกับภาพรวมกลุ่มกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยแบ่ง Rating ตามเกณฑ์ ดังนี้

• กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานสูงสุด 10% แรกของกลุ่ม จะได้รับดาว 5 ดวง
• กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 4 ดวง
• กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 35% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 3 ดวง
• กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 2 ดวง
• กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานต่ำสุด 10% ท้ายของกลุ่ม จะได้รับดาว 1 ดวง

 

           สำหรับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทุนกองทุน RMF ส่วนใหญ่ Total Expense Ratio เฉลี่ย 1.5-2% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1-2% , Max Initial Fee 1-3 % , Deferred Fee 1-3% เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

           ท้ายนี้ TerraBKK เตือนข้อควรระวัง หากไม่ทำตามเงื่อนไข เช่น จำนวนเงินลงทุนน้อยกว่าขั้นต่ำ , ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนอายุ 55ปี หรือก่อน5ปี , เว้นการลงทุนRMFเกิน1 ปี เป็น ต้น จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป 5 ปีย้อนหลัง และ ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี) อีกด้วย ---TerraBKK

หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม RMF ณ พฤศจิกายน 2560 จาก MorningstarThailand

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close