ค้นหาข่าว

7 เครื่องดื่ม ผลประกอบการ Q2/60

ขนาดตัวอักษร:

         

          ผลประกอบการ Q2/60 เสริมสุข (SSC) ทำรายได้สูงสุด 8,218 ล้านบาท ขณะที่ คาราบาวกรุ๊ป(CBG) รายได้โตสูงสุด 39.9% จากเวลาเดียวกันปีก่อน 6,279 ล้านบาท (Q2/60) จาก 4,486 ล้านบาท (Q2/59) ด้านตัวเลขกำไร ทิปโก้ฟูดส์(TIPCO) มี กำไรต่อหุ้น สูงสุด 1.18 บาทต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิสูงสุด 19.1% ด้าน มาลีกรุ๊ป(MALEE) มี ROE สูงสุด 30.56% และ เซ็ปเป้(SAPPE) มี ROA สูงสุด 20.02% ด้านโครงสร้างเงินทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ล้วนไม่เกิน 2 เท่า

TerraBKK Research สรุปตัวเลข ผลประกอบการ ไตรมาส 2ปี 2560 กลุ่ม “เครื่องดื่ม” จำนวน 7 บริษัท รายละเอียดดังนี้


รายได้ (Revenue)


• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยรายได้ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 เฉลี่ย 2,800-4,600 ล้านบาท
รายได้สูงสุด ในกลุ่ม คือ เสริมสุข(SSC) 8,218 ล้านบาท
• รายได้ โตสูงสุด จากเวลาเดียวกันปีก่อน อันดับแรก คือ คาราบาวกรุ๊ป(CBG) 6,279 ล้านบาท (Q2/60) จาก 4,486 ล้านบาท (Q2/59)
• รายได้ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน คือ มาลีกรุ๊ป(MALEE) 2,931ล้านบาท (Q2/60) จาก 3,317 ล้านบาท (Q2/59) จากการชะลอตัวของธุรกิจ CMG และ ยอดขายต่างประเทศ ลดลง


กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)


• ผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น สูงสุด คือ ทิปโก้ฟูดส์(TIPCO)1.18 บาทต่อหุ้น (Q2/60) จาก 1.25 บาทต่อหุ้น (Q2/59)


อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)


• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 5.3% -12.9%
• อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด คือ ทิปโก้ฟูดส์(TIPCO) 19.1%
• อัตรากำไรสุทธิ ลดลง ที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ เสริมสุข(SSC) -3.21%(Q2/60) จาก -1.05% (Q2/59) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยกเลิกการขายเครื่อมดื่มเกเตอเรต ประกอบกับค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)


• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROE ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 5.5 % - 20.5%
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด คือ มาลีกรุ๊ป(MALEE)30.56 สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ เซ็ปเป้(SAPPE) 20.83% (Q2/60) จาก 18.51% (Q2/59)
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ทิปโก้ฟูดส์(TIPCO)18.57% (Q2/60) จาก 31.82 % (Q2/59)


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)


• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROA ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 3.65% - 15.5%
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด คือ เซ็ปเป้(SAPPE) 20.02% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลง ที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ อิชิตัน กรุ๊ป(ICHI)1.37 % (Q2/60) จาก 7.33 % (Q2/59) เนื่องจากตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไม่เติบโต และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันทางด้านราคา


หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )


ค่าเฉลี่ย D/E ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี ล้วนไม่เกิน 2 เท่า โดยบริษัทเครื่องดื่มที่มีอัตราส่วนนี้สูงสุดในกลุ่ม คือ มาลีกรุ๊ป(MALEE)1.39 เท่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงโครงสร้างเงินต้นน้อย  --- TerraBKK

 

 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

 

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close