ค้นหาข่าว

“กลุ่มธนาคารพาณิชย์” ผลประกอบการ Q2/60

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

            ผลประกอบการ Q2/60 ธนาคารที่มี รายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไทยพาณิชย์(SCB) 6.19 หมื่นล้านบาท , กรุงไทย(KTB ) 6.18หมื่นล้านบาท และ กสิกรไทย (KBANK) 5.91 หมื่นล้านบาท ด้าน อัตรากำไรสุทธิสูงสุด ตกเป็นของ ไทยพาณิชย์(SCB) 28.66% ขณะที่ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ทำ กำไรต่อหุ้นสูงสุด 8.57บาทต่อหุ้น ส่วน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงสุดจะเป็น ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)18.45% ด้านความเสี่ยงผลการดำเนินงานจากตัวเลข NPL สูงสุด 3 อันดับแรก จะเป็น ธนาคารกรุงไทย(KTB) 9.907 หมื่นล้านบาท , ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 8.59 หมื่นล้านบาท และ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK ) 6.68 หมื่นล้านบาท


TerraBKK Research สรุปตัวเลข ผลประกอบการ ไตรมาส 2ปี 2560 กลุ่ม “ธนาคารพาณิชย์” จำนวน 11 บริษัท รายละเอียดดังนี้


รายได้ (Revenue)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยรายได้ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 เฉลี่ย 7,600 - 55,500ลบ.
• รายได้สูงสุด ระดับหมื่นล้านบาท เพียงหนึ่งเดียว คือ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 6.19 หมื่นล้านบาท
• รายได้ โตสูงสุด จากเวลาเดียวกันปีก่อน 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) 10.1% , ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 3%และ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 2.1%
• รายได้ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ธนาคารกรุงไทย(KTB) -5.7% , ทุนธนชาต(TCAP) -4.7% และ ธนาคารทหารไทย(TMB) -4.5%


อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 16.8% - 25.5%
• อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 28.6%, ธนาคารเกียรตินาคิน(KKP) 27.32% และ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 26.6%
• อัตรากำไรสุทธิ โตที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 26.6% (Q2/60) จาก 22.2%(Q2/59)
• อัตรากำไรสุทธิ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ธนาคารกรุงไทย(KTB) 15.15%(Q2/60) จาก 20.2% (Q2/59)


กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
• ผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น สูงสุด คือ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 8.57บาทต่อหุ้น (Q2/60) จาก 8.11 บาทต่อหุ้น (Q2/59)


อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROE ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 10.3% - 13.6%
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)18.45% , ธนาคารเกียรตินาคิน(KKP)14.82% และ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)14.42% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี ธนาคารเกียรตินาคิน(KKP)14.82% (Q2/60) จาก 11.33% (Q2/59)
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT)-1.73 (Q2/60) จาก 4.3% (Q2/59)

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROA ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 1.3% - 2%
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารเกียรตินาคิน(KKP) 2.75% , ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)2.55% และ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 2.06% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดีกว่ากลุ่ม
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 2.55% (Q2/60) จาก 1.98% (Q2/59)
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) -0.22% (Q2/60) จาก 0.47% (Q2/59)

 

NPL (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)

ค่าเฉลี่ย NPL ครึ่งแรกปี 2560 อยู่ในช่วง 1.09 - 6.39 หมื่นล้านบาท
• ธนาคารที่มีตัวเลข NPL สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกรุงไทย(KTB) 9.907 หมื่นล้านบาท , ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 8.59 หมื่นล้านบาท และ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK ) 6.68 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารยังคงติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดและรักษาระดับเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• ตัวเลข NPL โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 8.59 หมื่นล้านบาท (Q2/60) จาก6.79 หมื่นล้านบาท (Q2/59)
• ตัวเลข NPL ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ทุนธนชาต(TCAP)1.56หมื่นล้านบาท (Q2/60) จาก 1.86 หมื่นล้านบาท (Q2/59)


P/E Ratio (ณ 22 กย. 60)

ค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มพัฒนาอสังหา อยู่ในช่วง 9.8 -12.3 เท่า
• P/E สูงสุด คือ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล(LHBANK) 15.18 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นแพงเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม ---TerraBKK

 

 

 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended

Close