ค้นหาข่าว

“กลุ่มโรงพยาบาล” ผลประกอบการ Q2/60

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

ผลประกอบการ Q2/60 กลุ่มโรงพยาบาล รายได้สูงสุด ตกเป็นของ กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 3.82 หมื่นล้านบาท ด้านอัตรากำไรสุทธิสูงสุด ตกเป็นของ โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) 27.4% พร้อมกำไรต่อหุ้นสูงสุด 50.32 บาทต่อหุ้น ขณะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) ทำผลตอบแทนดีสุดในกลุ่ม ด้วย ROE 26.1% และ ROA 21.4% ด้านโครงการเงินทุนของกลุ่มโรงพยาบาลนี้ ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่ หนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 2 เท่า


TerraBKK Research สรุปตัวเลข ผลประกอบการ ไตรมาส 2ปี 2560 กลุ่ม “โรงพยาบาล ” จำนวน 19 บริษัท รายละเอียดดังนี้

รายได้ (Revenue)

    • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยรายได้ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 เฉลี่ย 680-2,500 ลบ.
    • รายได้สูงสุด ระดับหมื่นล้านบาท เพียงหนึ่งเดียว คือ กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) 3.82 หมื่นล้านบาท
    • รายได้ โตสูงสุด จากเวลาเดียวกันปีก่อน 3 อันดับแรก คือ ศิครินทร์(SKR) 36.2% , ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์(VIH) 17.7%และ กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) 13.1%
    • รายได้ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ โรงพยาบาลเอกชล(AHC) -3.9% , วัฒนาการแพทย์(NEW) -3.3% และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) -1.5%


อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)

   • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 5.5% - 14.9%
   • อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) 27.4%, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 21.9% และ โรงพยาบาลราชธานี(RJH) 15.7%
   • อัตรากำไรสุทธิ โตที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA) 11.4% (Q2/60) จาก 8.8%(Q2/59)
   • อัตรากำไรสุทธิ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ วัฒนาการแพทย์(NEW) -2.5%(Q2/60) จาก 1.02% (Q2/59)


กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)

   • ผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น สูงสุด คือ โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) 50.32 บาทต่อหุ้น (Q2/60) จาก 43 บาทต่อหุ้น (Q2/59)

 

 


อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)

   • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROE ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 10% - 17.5%
   • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)) 26.1% , โรงพยาบาลนนทเวช(NTV) 20.6% และ โรงพยาบาลราชธานี(RJH) 20.4% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี
   • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ศิครินทร์(SKR) 7.03% (Q2/60) จาก 6.06% (Q2/59)
   • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ วัฒนาการแพทย์(NEW) 1.84% (Q2/60) จาก 4.73% (Q2/59)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)

   • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROA ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 7.8% - 15.5%
   • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 21.4% , โรงพยาบาลนนทเวช(NTV) 21.3% และ สมิติเวช(SVH)18.5% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี
   • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ศิครินทร์(SKR) 6.8% (Q2/60) จาก 5.9% (Q2/59)
   • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ วัฒนาการแพทย์(NEW) 2.6% (Q2/60) จาก 5.13% (Q2/59)

 

หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )

ค่าเฉลี่ย D/E ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.3 – 1 เท่า สะท้อนว่าการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนได้ดี ไม่มีบริษัทใดที่มี D/E สูงเกิน 2 เท่า


P/E Ratio (ณ 15 ก.ย. 60)

ค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มพัฒนาอสังหา อยู่ในช่วง 30 – 45 เท่า
P/E สูงผิดปกติ สูงสุด คือ วัฒนาการแพทย์(NEW) 84.3 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นแพงมากเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม ---TerraBKK

 

 


บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

 

 

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close