ค้นหาข่าว

“กลุ่มวัสดุก่อสร้าง” ผลประกอบการ Q2/60

FONT SIZE:

          ผลประกอบการ Q2/60 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง รายได้สูงสุด ตกเป็นของ ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) 5.97 แสนล้านบาท พร้อมกำไรต่อหุ้นสงสุด 25.53 บาทต่อหุ้น ขณะที่ ดีคอนโปรดักส์(DCON) ทำอัตรากำไรสุทธิสูงสุด 26.8% ด้านอัตราส่วนผลตอบแทน ไดนาสตี้เซรามิค(DCC) ทำผลตอบแทนดีสุดในกลุ่ม ด้วย ROE 38.5 % และ ROA 26.57% ด้านโครงการเงินทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่ หนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 2 เท่า


            TerraBKK Research สรุปตัวเลข ผลประกอบการ ไตรมาส 2ปี 2560 กลุ่ม “วัสดุก่อสร้าง ” จำนวน 19 บริษัท รายละเอียดดังนี้


รายได้ (Revenue)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยรายได้ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับพันล้านบาท
• รายได้สูงสุด ระดับแสนล้านบาท เพียงหนึ่งเดียว คือ ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) 2.43 แสนล้านบาท
• รายได้ โตสูงสุด จากเวลาเดียวกันปีก่อน 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมพรมไทย (TCMC) 94.3 % , ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) 37.7% และ ปูนซีเมนต์นครหลวง(SCCC) 33.5%
• รายได้ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ พรีเมียร์ โพรดักส์(PPP) -22.3% , สหโมเสคอุตสาหกรรม(UMI) -13.4% และ ทักษิณคอนกรีต(SCP) -7.9%


อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.2% - 11.5%
• อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดีคอนโปรดักส์(DCON) 26.8%, ไดนาสตี้เซรามิค(DCC)17.1% และ ทักษิณคอนกรีต(SCP)14.07%
• อัตรากำไรสุทธิ โตที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ดีคอนโปรดักส์(DCON) 26.8% (Q2/60) จาก 16.6%(Q2/59)
• อัตรากำไรสุทธิ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ โรแยล ซีรามิค(RCI) -59.01%(Q2/60) จาก -1.18% (Q2/59)


กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)

• ผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) 25.53 บาทต่อหุ้น , ปูนซีเมนต์นครหลวง(SCCC) 3.14 บาทต่อหุ้น และ ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) 1.02 บาทต่อหุ้น


อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROE ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.3% - 15.5%
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไดนาสตี้เซรามิค(DCC) 38.53% , ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) 24.01% และ ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) 23.41% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร(DRT) 20.3% (Q2/60) จาก 17.5% (Q2/59)
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ โรแยล ซีรามิค(RCI) -45.7% (Q2/60) จาก -11.3% (Q2/59)

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)

• ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROA ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.75% - 13.5%
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไดนาสตี้เซรามิค(DCC) 26.57% , ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) 19.46% และ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร(DRT) 15.93% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร(DRT) 15.9 % (Q2/60) จาก 14.2% (Q2/59)
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ โรแยล ซีรามิค(RCI) -27.8% (Q2/60) จาก 13.8% (Q2/59)

หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )

• ค่าเฉลี่ย D/E ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.5 – 2 เท่า สะท้อนว่าการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนค่อยข้างดี ทั้งนี้ บริษัทที่มี D/E สูงที่สุดในกลุ่ม คือ อุตสาหกรรมพรมไทย (TCMC) 2.07 เท่า


P/E Ratio (ณ 13 ก.ย. 60)
• ค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มพัฒนาอสังหา อยู่ในช่วง 12.5 – 20 เท่า
• P/E สูงผิดปกติ สูงสุด คือ สหโมเสคอุตสาหกรรม(UMI) 141.78 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นแพงมากเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม ---TerraBKK

 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


บ้านแนะนำจาก Terra
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Close