ค้นหาข่าว

“กลุ่มขนส่ง” ผลประกอบการ Q2/60

FONT SIZE:

             ผลประกอบการ Q2/60 กลุ่มขนส่งทางอากาศยังคงรักษาตัวเลขการเงินดีที่สุดในหลายอัตราส่วนการเงิน เริ่มต้นที่ตัวรายได้ไตรมาศ 2 สูงสุด คือ การบินไทย(THAI) 94,188 ลบ. ขณะที่ ท่าอากาศยานไทย(AOT) มีอัตรากำไรสุทธิ 40.12 % พร้อมกับ ROA 16.42%สูงสุดในกลุ่ม ด้าน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE สูงสุดตกเป็นของ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) 17.54% ส่วนด้านความเสี่ยงโครงสร้างเงินทุน คงต้องเป็น สายการบินนกแอร์ (NOK) ด้วย D/E 11.74 เท่า

             หุ้นเกาะกระแสโดดเด่นช่วงนี้ ยกให้ “กลุ่มเดินเรือ” เป็นหลัก อาทิ TTA , ASIMA , RCL จากประโยชน์ ดัชนีค่าระวางเรือ BDI เดือน สค. เข้าสู่ High season ทำ new high ในรอบ 4 เดือน หลังจากนี้ มองว่าต้องระวังเรื่องจังหวะขายหุ้นออกเมื่อหมดรอบ High season

TerraBKK Research สรุป ผลประกอบการ Q2/60 กลุ่ม “ขนส่ง” 18 บริษัท อาทิ รายได้ , ความสามารถทำกำไร อาทิ อัตรากำไรสุทธิกำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นต้น ระดับหนี้ อาทิ หนี้สินต่อทุน เป็นต้น และ ประเมินราคาถูกแพง P/E Ratio ดังนี้

 

รายได้ (Revenue)
    • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยรายได้ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ 680- 9,700 ลบ.
    • รายได้ สูงสุด 3อันดับแรก คือ การบินไทย(THAI) 94,188 ลบ. , ท่าอากาศยานไทย(AOT) 42,113 ลบ. และ เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV) 18,134 ลบ.
    • รายได้ โตสูงสุด จากเวลาเดียวกันปีก่อน คือ ไวส์ โลจิสติกส์(WICE) 686 ลบ(Q2/60) จาก 381ลบ.(Q2/59)
    • รายได้ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ นามยง เทอร์มินัล(NYT) 691 ลบ.(Q2/60) จาก 720 ลบ.(Q2/59)

อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
    • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง (-2.08%) - 11.48%
    • อัตรากำไรสุทธิ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่าอากาศยานไทย(AOT) 40.12 % , กรุงเทพโสภณ(KWC) 31.8 เท่า และ นามยง เทอร์มินัล(NYT) 28.14 เท่า
    • อัตรากำไรสุทธิ โตที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) 10.6% (Q2/60) จาก 5.12% (Q2/59)
    • อัตรากำไรสุทธิ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี การบินไทย(THAI) -2.18 % (Q2/60) จาก 3.37% (Q2/59)

กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
    • ผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น สูงสุด คือ กรุงเทพโสภณ(KWC) 6.72 บาทต่อหุ้น

 


อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
    • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROE ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง (-10.5%) – 10.9%
    • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์(ASIMAR) 17.54% , ท่าอากาศยานไทย(AOT )17.36% และ ไวส์ โลจิสติกส์(WICE ) 14.9% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี
    • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์(ASIMAR)17.54% (Q2/60) จาก 11.64% (Q2/59)
    • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ บางปะกง เทอร์มินอล(BTC) -14.06% (Q2/60) จาก -3.29% (Q2/59)

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
    • ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย ROA ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง (-0.5%) – 10.5%
    • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่าอากาศยานไทย(AOT)16.42% , กรุงเทพโสภณ(KWC)16.32% และ ไวส์ โลจิสติกส์(WICE)15.84% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี
    • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โตสูงสุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์(ASIMAR) 14.5% (Q2/60) จาก 9.45% (Q2/59)
    • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลงที่สุด จากช่วงเวลาเดียวกันปี คือ อาร์ ซี แอล(RCL) -4.75% (Q2/60) จาก -0.18% (Q2/59)

หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
    • ค่าเฉลี่ย D/E ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในช่วง 0.5-1.5 เท่า
    • หนี้สินต่อทุน สูงผิดปกติ เกิน 2 เท่า คือ สายการบินนกแอร์(NOK) 11.74 เท่า , การบินไทย(THAI) 8.27เท่า และ จุฑานาวี(JUTHA) 3.67เท่า สะท้อนว่าการบริหารโครงสร้างเงินทุนมีความเสี่ยงสูงผิดปกติจากกลุ่ม

P/E Ratio (ณ 30 สค. 60)
    • ค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มขนส่ง อยู่ในช่วง 17.5 - 36.5 เท่า
    • P/E สูงผิดปกติเกิน 100 เท่าขึ้นไป คือ เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์(JWD) 388.59 เท่า , ทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์(TTA) 117.57 เท่า และ การบินกรุงเทพ (BA) 107.96 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นแพงมากเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่ม ---TerraBKK

 บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


บ้านแนะนำจาก Terra
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Close