ค้นหาข่าว

รู้เรื่อง “ระยะร่น”ก่อนสร้างบ้าน

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

            สำหรับใครที่กำลังมีโครงการคิดจะปลูกบ้าน นอกจากจะมีแบบบ้านให้สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบแล้ว ต้องไปยืนคำร้องขอใบอนุญาตจากกับ อบต. หรือ เทศบาล เสียก่อน ถ้าใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการให้อยู่แล้ว แต่ที่สำคัญและละเลยไม่ได้เลยคือ ก่อสร้างออกมาแล้วต้องถูกกฎหมายการควบคุมอาคารด้วย โดยเฉพาะเรื่องของ “ระยะร่น”

            ไม่ว่าจะสร้างบ้านหรืออาคารใกล้ถนนหรือสระน้ำสาธารณะก็ตาม ต้องเช็คระยะร่น ระยะห่างจากระเบียงตามแนวเขตที่ดินให้ดีๆ ตรงตาม ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ได้บังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจากทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียง ไว้ดังนี้

ระยะร่นกับถนนสาธารณะ

1.กรณีถนนสาธารณะ มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร

2.กรณีถนนสาธารณะ มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร เช่น ถนนมีความกว้าง 8 เมตร วัดจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร กรณีนี้ระยะร่นอาคารไปถึงเขตถนน กว้างอย่างน้อย 2 เมตร

3.กรณีถนนสาธารณะ มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ อย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ เช่น ถนนมีความกว้าง 12 เมตร ระยะร่นอย่างน้อย 1.2 เมตร

4.กรณีถนนสาธารณะ มีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร


            ประเด็นสำคัญที่เจ้าของที่ดินต้องทราบ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีความยินดีสมัครใจให้คนอื่นทั่วไปใช้เป็นทางผ่าน จะเก็บค่าทางผ่านหรือไม่ก็ตามกฎหมายควบคุมอาคารถือว่าที่ดินผืนนี้ เข้าข่าย “ถนนสาธารณะ”ทันที

            ดังนั้นการสร้างบ้านบนที่ดิน แม้จะเป็นที่ดินตัวเอง แต่คนทั่วไปสามารถผ่านทางได้ ในการปลูกสร้างบ้านอาคารต้องคำนึงถึงระยะย่นสาธารณะด้วย

หากฝ่าฝืน ดื้อดัน สร้างบ้าน โดยไม่ร่นระยะ บทเรียนที่ได้รับคือ
            หากก่อสร้างไปแล้วหรืออยู่ในช่วงกำaaลังก่อสร้างจะถูกระงับ หรืออาจถูกให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 42ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามควรทำความเข้าใจอย่างรอบคอบปฏิบัติตามกฎเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสงบสุขนะคะ

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close