ค้นหาข่าว

สรุป ผลประกอบการ ปี 2559 “ธนาคารพาณิชย์”

FONT SIZE:
สรุป ผลประกอบการ ปี 2559 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ พบว่า ธนาคารกรุงไทย (KTB) ปิดรายได้สูงสุดในกลุ่ม 1.29 แสนล้านบาท ด้านกระแสเงินสดสุทธิ ตกเป็นของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ด้วยตัวเลขราว 4.8 พันล้านบาท ส่วนด้านอัตราส่วนกำไรกลับเป็น เกียรตินาคิน(KKP) ที่พบการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น TerraBKK Researchสังเกตการณ์กลุ่มอุตสาหกรรม “กลุ่มธนาคารพาณิชย์” จำนวน 11 บริษัทเปรียบเทียบพื้นฐานด้านราคา พบว่า อุตสาหกรรมนี้ จะมี market cap. (ราคาปิดของหุ้น X ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ธนาคารที่มี Market Cap. ขนาดใหญ่ระดับแสนล้านบาท ได้แก่ SCB , KBANK , BBL , KTB และBAY อีกกลุ่มจะเป็นธนาคารที่มีขนาด Market Cap. ระดับหมื่นล้านบาท ได้แก่ TMB , KKP , TCAP , TISCO , CIMBT และ LHBANK ขณะที่ อัตราส่วน P/E (การเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญตัวนั้น ๆในรอบ 12 เดือน) มีช่วงเฉลี่ย 9.65-11.5เท่า อัตราส่วนสูงสุดจะเป็น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) อัตราส่วน P/BV (การเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญตัวนั้น ๆ) เฉลี่ย 1-2 เท่า อัตราส่วนสูงสุดจะเป็น ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO) อัตราเงินปันผลตอบแทน (การเปรียบเทียบเงินปันผลต่อหุ้นเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญตัวนั้น ๆ) เฉลี่ย 2-4 % โดยบริษัทที่มีอัตราปันผลสูงสุดจะเป็น เกียรตินาคิน(KKP) 8.63%

TerraBKK Researchรวบรวม ผลประกอบการ บริษัทปี 2559 ของกลุ่มอุตสาหกรรม “ธนาคารพาณิชย์ ”จำนวน 11 บริษัทประกอบด้วยตัวเลขและอัตราส่วนทาการเงิน ได้แก่ รายได้ (Revenue) ,เงินสดสุทธิ (Net Cash Flow ) ,กำไรต่อหุ้น (EPS) , อัตรากำไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) รายละเอียดดังนี้ 1. รายได้ (Revenue) ของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ปี2559 ที่ผ่านมา TerraBKK Research พบว่า ส่วนใหญ่จะมีตัวเลขรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารที่สามารถทำรายได้สูงโดดเด่นของกลุ่มจะเป็น ธนาคารกรุงไทย (KTB) 1.29 แสนล้านบาท รองลงมาจะเป็น ไทยพาณิชย์(SCB) และ กสิกรไทย(KBANK) สำหรับธนาคารที่มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดจากปีก่อน กรุงศรีอยุธยา(BAY) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% และ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% จากปีก่อน 2. กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)สำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ปี 2559 นี้ TerraBKK Research พบธนาคารที่มีตัวเลขกำไรต่อหุ้น ปี 2559 สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กสิกรไทย(KBANK) 16.79 บาทต่อหุ้น , ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 16.67 บาทต่อหุ้น และ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 14.01 บาทต่อหุ้น 3. เงินสดสุทธิ (Net Cash Flow ) แสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนผ่านการดำเนินงานของบริษัททั้ง 3 กิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมดำเนินงาน ,กิจกรรมลงทุน,กิจกรรมจัดหาเงิน โดยธนาคารที่มีเงินสดสุทธิโดดเด่นได้แก่ กรุงเทพ (BBL) ด้วยตัวเลขราว 4.8 พันล้านบาท ทั้งนี้ หากผลลัทธ์ออกมาเป็นตัวเลขติดลบ TerraBKK Research อธิบายว่า ขณะนั้นบริษัทมีสถานะเงินสดไหลออกมากกว่าเงินสดไหลเข้า จุดนี้เองอาจส่อสัญญาณขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานได้ ซึ่งพบว่า 3 อันดับแรกที่มีตัวเลขเงินสดสุทธิติดลบมากที่สุด ได้แก่ ธนชาต(TCAP) , ทหารไทย (TMB) และซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) สาเหตุมาจากกิจกรรมจัดหาทุน เช่น เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ , เงินปันผลจ่าย , ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมดำเนินงานด้วยเช่นกัน

4.อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM) ปี 2559 ของอุตสาหกรรมนี้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิราว 22.5% โดย 3 อันดับแรกที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิดีที่สุด ได้แก่ ไทยพาณิชย์(SCB)29.02% ,เกียรตินาคิน(KKP)27.35% และแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) 27.3% ขณะเดียวกัน TerraBKK Research สังเกตเห็นธนาคารที่มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ เกียรตินาคิน(KKP)ราว 60%จากปีก่อน (ปี 59 = 27.35% , ปี 58 = 16.89%) 5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ปี 2559 ของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์นี้ มีค่าเฉลี่ยราว 12.5% TerraBKK Research พบว่า ธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกียรตินาคิน(KKP) , แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) และ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO) ขณะเดียวกัน บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) 6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)ของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์นี้ TerraBKK Research โดยภาพรวมปี 2559 มีค่าเฉลี่ยราว 1.5% สำหรับธนาคารที่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงสุด ได้แก่ เกียรตินาคิน(KKP) 2.76%, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO) 2.26% และไทยพาณิชย์(SCB) 2.08% และ โดยเกียรตินาคิน(KKP)ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด และ ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) ปรับตัวลงแรงที่สุด เมื่อเทียบกับปีก่อน --เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKKเคล็ดลับการลงทุน TerraBKKค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Close