ค้นหาข่าว

ปีชงของศาสตร์ ฮวงจุ้ย เน้นที่ธาตุ ไม่เน้นปีนักษัตร ตามแนวคิดของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ

FONT SIZE:

ปีชงของศาสตร์ ฮวงจุ้ย เน้นที่ธาตุ ไม่เน้นปีนักษัตร ตามแนวคิดของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ

จากการศึกษา และค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย ในเรื่องของ นักษัตร และความคิดเห็นส่วนตัวของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ พบว่ามีความแตกต่างจากความเชื่อทั่วไป โดยในความรู้เรื่องฮวงจุ้ยที่ ดร.สมชัย ได้ศึกษาค้นคว้า และได้รับการถ่ายทอดมานั้น ไม่ได้กล่าวถึงนักษัตรเลย แต่ให้เน้นเรื่องธาตุเป็นสำคัญ การพิสูจน์ความแม่นยำนั้น เจ้าของธาตุเกิดสามารถเปรียบเทียบความถูกต้องว่าระหว่างธาตุ กับนักษัตร ได้ด้วยตัวเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับในแต่ละช่วงปี

ขอขอบพระคุณรูปภาพจาก www.reurnthai.com และ www.jiewfudao.com

ที่มาขอปีนักษัตรเกิดขึ้นสมัย 206 ปี ก่อนคริสตกาล สมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ทำสงคราม และมีชัยเหนือ ทั้ง 7 แคว้น ได้ทำการรวบรวมอำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน เพื่อให้การปกครองเป็นไปอย่างราบรื่น และทั้ง 7 แคว้นรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน จึงได้กำหนดให้นำสัตว์ที่มีความสำคัญในแต่ละพื้นที่มาใช้เป็นตัวแทนของแต่ละปีโดยใช้นักษัตรทั้ง 12 มาเป็นตัวแทนของแต่ละแค้วน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของประเทศ

หากพิจารณา การนำสัตว์มาใส่ในปี 12 นักษัตร จะพบว่าเป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศของประเทศจีน โดยทางตอนเหนือของประเทศจีน มีกำแพงเมืองจีน และเป็นที่ราบสูง สัตว์ที่มีมากได้แก่ ม้า และหนู ทางตะวันออกเป็นภูเขาและป่าไม้ สัตว์ที่มีมากได้แก่ หมาป่า และ งู ทางตอนใต้เป็นป่า และที่ราบลุ่ม สัตว์ที่มีมาก ได้แก่ หมู และ ลิง ทางตะวันตก เป็นทิวเขาและทะเลทรายสัตว์ที่มีมากได้แก่ แพะ และ เสือ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบกว้างใหญ่ สัตว์ที่มีมากได้แก่ ไก่ กระต่าย วัว และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง จึงใช้ มังกร เป็นสัตว์แทนองค์จักรพรรดิ

จากการศึกษา และความเชื่อส่วนตัว ของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ มูลเหตุของการกำหนดให้เกิดการชง และฮะ ของปีนักษัตร น่าจะเกิดจาก

 1. กุศโลบายของวัดที่ต้องการให้ชาวบ้านมาทำบุญที่วัด เนื่องจากประเทศเกิดภาวะสงคราม ข้าวยากหมากแพง หากชาวบ้านไม่มาทำบุญที่วัด พระก็ไม่มีอาหารจะกิน วัดก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หรือเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าวัดเพื่อทำบุญ สร้างกุศล
 2. ความโลภของ ซินแซ ที่ร่วมมือกับวัด ศาลเจ้า หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง โดยสมัยก่อนซินแซ จะใช้ปีนักษัตรทั้ง 12 ทำให้ชาวบ้านกลัว โดยใช้เรื่องของการชง ซึ่งจะก่อให้เกิดความโชคร้าย ต่างๆ ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ โดยจะต้องไปแก้ชงกับวัด ต้องไปสะเดาะเคราะห์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่วัด หรือ ซื้อของแก้ชงจากซินแซ ซึ่งพบว่าซินแซจะขายของแก้ชง ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ ได้เงิน ร่ำรวย ก็คือ วัด และซินแซ จะพบว่า ซินแซจำนวนไม่น้อยขาย หรือจำน่ายของแก้ชง หรือ แนะนำให้ไปแก้ชงกับวัด ศาลเจ้า เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง วัด และศาลเจ้า ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแก้ชง

จากการศึกษา ของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ พบว่า ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยได้กำหนดให้ เรื่องของธาตุมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยใช้ปี พ.ศ. ในการกำหนดว่าแต่ละคนอยู่ในธาตุใด โดยนับจาก วันตรุษจีน เป็นสำคัญ

 • คนธาตุน้ำ : เกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วย 5 และ 6: 2485 2486 2495 2496 2505 2506 2515 2516 2525 2526 2535 2536 2545 2546
 • คนธาตุไม้ : เเกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วย 7 และ 8: 2487 2488 2497 2498 2507 2508 2517 2518 2527 2528 2537 2538 2547 2548
 • คนธาตุไฟ : เเกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วย 9 และ 0: 2489 2490 2499 2500 2509 2510 2519 2520 2529 2530 2539 2540 2549 2550
 • คนธาตุดิน : เเกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วย 1 และ 2: 2491 2492 2401 2402 2511 2512 2521 2522 2531 2532 2541 2542 2551 2552
 • คนธาตุโลหะ : เเกิดปี พ.ศ.ลงท้ายด้วย 3 และ 4: 2493 2494 2503 2504 2513 2514 2523 2524 2533 2534 2543 2544 2553 2554

วัฏจักรของธาตุ ประกอบด้วย วัฎจักร ที่ส่งเสริม และ วัฎการข่ม และทำลาย ซึ่งสร้างความกังวลใจ ให้กับเจ้าของธาตุ ดังนั้น ในการแก้ชงของฮวงจุ้ย ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ จะใช้ธาตุเป็นหลัก ซึ่งท่านสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าในแต่ละปี เกิดผลอย่างไร

วัฎจักรการเสริม : น้ำเป็นอาหารของไม้ ไม้ทำให้เกิดไฟ ไฟทำให้เกิดดิน ดินทำให้เกิดโลหะ โลหะเป็นภาชนะใส่น้ำ วัฎจักรข่ม และทำลาย : น้ำดับไฟ ไฟหลอมโลหะ โลหะตัดไม้ ไม้ดูดอาหารจากดิน ดินซับน้ำหมด

 • คนธาตุน้ำ ปีที่ชง ปี ธาตุดิน จะเกิดปัญหา ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ ใน ปีพ.ศ. 2491 2492 2401 2402 2511 2512 2521 2522 2531 2532 2541 2542 2551 2552 2561 2562 : แก้ชงด้วย การสร้างบารมี ช่วยเหลือ ลูกหลาน หลีกเหลี่ยงไม่ ปะทะกับ คู่ครอง คู่ค้า ใช้จ่ายให้ระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟือย การขยายงานต้องรอบคอบ ไม่ตามกระแสสังคมมากนัก หาคนปีธาตุโลหะมาช่วย ทำบุญน้ำดื่ม บริจาคตู้น้ำดื่ม บริจาคอาหาร มูลนิธิโรคไต บริจาคเลือด ปล่อยปลา
 • คนธาตุไม้ ปีที่ชง ปี ธาตุโลหะ จะเกิดปัญหา ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ ใน ปีพ.ศ. 2493 2494 2503 2504 2513 2514 2523 2524 2533 2534 2543 2544 2553 2554 2563 2564 : แก้ชงด้วยการช่วยงานหัวหน้า เจ้านาย หลีกเหลี่ยงไม่ปะทะ ทะเลาะ กับผู้น้อย เด็ก ลูกหลาน หรือ ลูกน้อง ทำทุกอย่างต้องมีหลักฐาน ยืนยันได้ ไม้ฝ่าฝีนกฎระเบียบ หาคนปีธาตุน้ำมาช่วย ทำบุญปลูกต้นไม้ บริจาคโรงศพ บริจาควัสดุก่อสร้าง เครื่องเขียน แบบเรียน ช่วยเหลือบ้านพักคนชรา
 • คนธาตุไฟ ปีที่ชง ปี ธาตุน้ำ จะเกิดปัญหา ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ ใน ปี2485 2486 2495 2496 2505 2506 2515 2516 2525 2526 2535 2536 2545 2546 2555 2556 2565 : แก้ชงด้วยการช่วยงานพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่ให้ดี หลีกเหลี่ยงไม่ปะทะ ทะเลาะ กับหัวหน้า เจ้านาย หรือลูกค้า เพิ่มการมีแผนรองรับเพื่อป้องกันการผิดพลาด ไม่ใจร้อน และหาคนปีธาตุไม้มาช่วย ทำบุญบริจาคหลอดไฟ เทียนเข้าพรรษา ค่าไฟให้โรงพยาบาล ชุดกีฬา เครื่องสำอาง บริจาคช่วยมูลนิธิคนตาบอด
 • คนธาตุดิน ปีที่ชง ปี ธาตุไม้ จะเกิดปัญหา ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ ใน ปี2487 2488 2497 2498 2507 2508 2517 2518 2527 2528 2537 2538 2547 2548 2557 2558: แก้ชงด้วยการช่วยงานสังคมด้วยแรง หรือปัจจัย ตามกำลัง หลีกเหลี่ยงไม่ปะทะ ทะเลาะ กับ พ่อ แม่ ผู้สูงอายุ ทำงานอย่างมีระบบ กล้าคิดกล้าทำ มากขึ้น และหาคนปีธาตุไฟมาช่วย ทำบุญบริจาค อิฐ หิน ทราย กระเบื้อง ปุ๋ย ให้ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สมทบทุนสร้างอาคาร ที่ดิน อาหารช่วยสัตว์พิการ
 • คนธาตุโลหะ ปีที่ชง ปี ธาตุไฟ จะเกิดปัญหา ทั้งการงาน ครอบครัว สุขภาพ ใน ปี2489 2490 2499 2500 2509 2510 2519 2520 2529 2530 2539 2540 2549 2550 2559 2560: แก้ชงด้วยการช่วยเหลือ ครู โรงเรียน สถาบันการศึกษา คู่ค้า คู่ครอง หลีกเหลี่ยงไม่ปะทะ ทะเลาะ กับหัวหน้า เจ้านาย หรือลูกค้า ใจกว้าง เปิดใจรับความคิดเห็นคนอื่น และหาคนปี ธาตุดินมาช่วย ทำบุญบริจาคเครื่องครัว หม้อ กระทะ เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์การแพทย์ ขาเทียม ร่วมสร้างพระพุทธรูป

สำหรับ ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีธาตุไฟขาลง ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนธาตุโลหะ และ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือคนธาตุดิน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปใช้ได้ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ จึงได้ทำตารางขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้

 • ธาตุน้ำ ประกอบด้วย ตาน้ำ ทางน้ำ ร่องน้ำ ลำธาร ลำห้วย ลำคลอง แม่น้ำ ปากแม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร
 • ธาตุไม้ ประกอบด้วย ไม้น้ำ หญ้า ไม้เลื้อย ไม้ดอก ไม้พุ่มเล็ก ไม้พุ่มใหญ่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใหญ่ ป่าไม้
 • ธาตุไฟ ประกอบด้วย ไฟเริ่มลุก ไฟลุก ไฟลุกมาก ไฟลุกโชติช่วง ไฟเริ่มมอด ไฟมอด ไฟใกล้ดับ
 • ธาตุดิน ประกอบด้วย ฝุ่นดิน ผงดิน เม็ดดิน ก้อนดิน ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบ
 • ธาตุโลหะ ประกอบด้วย ผงโลหะ เม็ดโลหะ ก้อนโลหะ โลหะหลอม โลหะแท่ง โลหะแปรรูป ภาชนะโลหะ หมายเหตุ : ปัจเจกธาตุของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ เวลา วัน เดือน ปีเกิด จะส่งผลต่อนิสัย พฤติกรรม อัตลักษณ์ ความสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลจาก : อาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ด้านปูนซิเมนต์ อาหารสำเร็จรูป ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป์ ป.โท) ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (รปส. ป.เอก) ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรับฮวงจุ้ย ออกแบบ ลายเซ็น ตัวเลข โลโก้ ให้บริษัทต่าง ๆ แฟนเพจ โหราศาสตร์ธุรกิจ Tel : 0814363483 Email : somchai48@gmail.com Face Book : Somchai Charoenvorakiet Line ID : somchai48_gmail.com Line ID : 0814363483 บทความโดย TerraBKK คลังความรู้ TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


บ้านแนะนำจาก Terra
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Close