ค้นหาข่าว

กองอสังหาฯทรัพย์ศรีไทย ลงทุนธุรกิจ "คลังเอกสาร" รับค่าเช่า

ขนาดตัวอักษร:

ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ภาคธุรกิจก็กลับมาคึกคัก ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สบช่องดีไซน์กองทุนใหม่ๆ ออกมาเป็นทางเลือกลงทุน ล่าสุด บลจ.วรรณ ก็ได้ออก "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ" ขึ้นมาให้นักลงทุนเฉพาะกลุ่มที่สนใจลงทุนธุรกิจคลังเอกสาร ซึ่งกองทุนนี้จะนำเงินไปลงทุนในโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ซึ่งบริหารทรัพย์สินโดยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับทิศทางของธุรกิจคลังเอกสารยังเติบโตได้ เนื่องจากบริษัทต่างๆ มีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารไว้ เพื่อตรวจสอบหรืออ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่กฎหมายให้เก็บรักษาเอกสารไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 5-10 ปี หรือตามนโยบายของแต่ละบริษัทก่อนที่จะถึงช่วงที่กำหนดทำลายเอกสาร ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องมีที่รับฝากเอกสารดังกล่าวเพื่อรองรับการตรวจสอบ จึงมักเลือกฝากเอกสารดังกล่าวไว้กับคลังเอกสาร เนื่องจากประหยัดต่อการเช่าพื้นที่สำนักงานในการเก็บเอกสาร ที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่าการฝากไว้ที่คลังเอกสาร รวมทั้งการฝากในคลังเอกสารยังมีความปลอดภัยมากกว่าและมีความเสี่ยงต่อการ สูญหายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บไว้ที่สำนักงานเองแล้ว นอกจากนี้พบว่า ผู้ให้บริการรับฝากเอกสารในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะต้นทุนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจคลังเอกสาร จึงมีค่อนข้างจำกัด ส่วนความน่าสนใจของกองทุนนี้ คือ ผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้จากค่าเช่าที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทุนนี้จะรับรายได้ค่าเช่าที่ทุก 6 เดือน ในอัตราเริ่มต้นปีละ 63 ล้านบาท และปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาททุกๆ 3 ปี รวมทั้งมีหลักประกันการเช่าเป็นเงินรับประกันการเช่าในอัตราครึ่งหนึ่งของ ค่าเช่ารายปี ตลอดระยะเวลาการเช่า 10 ปี และมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเช่ารายปี ตลอดระยะเวลาในการเช่า 5 ปีแรกโดยโครงสร้างค่าเช่าและหลักประกันนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ทาง บลจ.วรรณได้ระบุว่า กองทุนนี้จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในช่วง 10 ปีในอัตราเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ต้องการลงทุนกองทุนนี้ ทาง บลจ.วรรณเตรียมจะเสนอขายครั้งแรกในช่วงวันที่ 22-31 ก.ค.นี้

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close