นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ.ได้เสนอแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการทางด่วนสายใหม่ จำนวน 5 สายทาง เงินลงทุน 214,703 ล้านบาท ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย จะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา จะเป็นเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพฯไปยัง 4 ภูมิภาค
          "การลงทุน กทพ.จะใช้เงินรายได้ตัวเองมาศึกษารายละเอียด ค่าเวนคืนจะใช้เงินงบประมาณ การก่อสร้าง กทพ.อาจจะลงทุนโดยใช้เงินกู้หรือให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน"
          โดยจะเริ่มดำเนินการเป็นสายแรก คือ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านตะวันตก ระยะทาง 16.92 กม. แนวเส้นทางจะเชื่อมทางด่วนขั้นที่ 1 ที่ต่างระดับบางโคล่ จากนั้นจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซ้อนทับไปกับสะพานแขวน ผ่านดาวคะนอง ถนนพระรามที่ 2 สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนด้านตะวันตกบริเวณต่างระดับบางขุนเทียน จะใช้เงินลงทุน 27,812 ล้านบาท
          แยกเป็นค่าออกแบบรายละเอียด 90 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 2,196 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 25,526 ล้านบาท ในปี 2558 จะเริ่มออกแบบรายละเอียดและขออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เวนคืนที่ดินปี 2560 เริ่มก่อสร้างปลายปี 2560 แล้วเสร็จกลางปี 2563 5project
          ต่อมาสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต จะเจาะเป็นอุโมงค์ทะลุเขาระยะทาง 3.90 กม. เงินลงทุน 9,415 ล้านบาท แยกเป็นค่าเวนคืนที่ดิน 2,566 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 6,849 ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างรออนุมัติอีไอเอ คาดว่าในปี 2558 จะเสนอขออนุมัติหลักการจากกระทรวงคมนาคม เริ่มเวนคืนในปี และก่อสร้างกลางปี 2560 แล้วเสร็จปี 2564
          นอกจากนี้ยังมีสายบูรพาวิถี-พัทยา ระยะทาง 68 กม.จะต่อเชื่อมกับทางด่วนบางนา-ชลบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตามทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ผ่านชลบุรี บางแสน ศรีราชา จะมีทางเชื่อมเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง สิ้นสุดที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เงินลงทุน 79,534 ล้านบาท แยกเป็นค่าออกแบบรายละเอียด 200 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 7,934 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 71,400 ล้านบาท จะเริ่มออกแบบและเวนคืนที่ดินปี 2559-2562 ก่อสร้างปี 2561-2564
          จากนั้นเป็นสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 41 กม.เงินลงทุน 27,592 ล้านบาท แยกเป็นค่าเวนคืนที่ดิน 2,416 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 25,076 ล้านบาท จะต่อเชื่อมกับทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ-บางปะอิน ผ่าน อ.พระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดที่ อ.บางปะหัน และจะมีเส้นทางเชื่อมไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะเริ่มออกแบบรายละเอียดปี 2559-2560 เวนคืนและก่อสร้างปี 2561-2564 และสายฉลองรัช-สระบุรี ระยะทาง 63 กม.เงินลงทุน 70,350 ล้านบาท แยกเป็น ค่าเวนคืนที่ดิน 4,000 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 66,150 ล้านบาท แนวสายทางจะต่อเชื่อมกับทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกตะวันออกที่ด่านจตุโชติ ผ่านถนนรังสิต-นครนายก อ.หนองแค อ.วิหารแดง สิ้นสุดที่ จ.สระบุรี จะเริ่มออกแบบปี 2560 เวนคืนและก่อสร้างปี 2561-2565
         นอกจากนี้จะเสนอโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N1, N2 และ N3 จากบางใหญ่-มอเตอร์เวย์บริเวณศรีนครินทร์ ระยะทาง 28.1 กม. เงินลงทุน 85,000 ล้านบาทให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง หลังรัฐบาลชุดที่แล้วชะลอโครงการไป ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯด้านตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนสายหลักที่สำคัญ เช่น รัตนาธิเบศร์ เกษตร-นวมินทร์
ขอบคุณข่าวจาก :: ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ 27 มิ.ย. 2557