X Close

สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G “How to Build a Powerful Brand in 5G”

  19 December - 25 June 2020

  13:00 - 18:00 น.

  CW Tower, C-Asean Auditorium 10th Floor

สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G “How to Build a Powerful Brand in 5G”

ในภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัว การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดแม้ในยามเศรษฐกิจไม่ดี

 

แล้วจะทำอย่างไรให้สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G “How to Build a Powerful Brand in 5G” เพราะเราเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ที่ดี นอกจากจะติดตลาดแล้วจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีคุณค่าและมีความยั่งยืน จึงจะสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ภายใต้พลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

 

Key Highlight:

  • ผลงานวิจัย The Most Powerful Real Estate Brands 2019 และพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • เปิดผลวิจัยเจาะลึกพฤติกรรม Gen X และ Gen Y ว่าคน 2 กลุ่มนี้มีความเห็นอย่างไรเมื่อจะซื้อบ้าน/คอนโด พร้อมแบรนด์ในฝันของพวกเขาจะเป็นแบรนด์อะไร?
  • การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการสร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ครองใจผู้บริโภค

 

มาร่วมหาคำตอบกันในงาน TERRAHINT BRAND SERIES 2019 : “สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G | How to Build a Powerful Brand in 5G”

 

Date              :        19 ธันวาคม 2562

Time              :        13.00 - 18.00 น.

Audience       :        300 ท่าน (บุคลากรในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และผู้สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์)

Ticket            :       Early Birds 1,000 บาท (จากราคาปกติ 1,500 บาท)

Place             :       CW Tower, C-Asean Auditorium 10th Floor

 


 

 

สถานที่จัดสัมมนา : CW Tower, C-Asean Auditorium 10th Floor

บรรยากาศในงาน

X Close