โอกาสของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อโลกเข้าสู่บทใหม่

  20 August - 20 August 2022

  09:30 - 12:00 น.

  ZOOM Meeting

โอกาสของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อโลกเข้าสู่บทใหม่

โอกาสของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อโลกเข้าสู่บทใหม่

 (New Economic Chapter, Next Opportunity) 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9:30 - 12:00 น. 

รูปแบบ : Online Seminar by ZOOM

 

ร่วมสัมมนาฟรี !!

 

วิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจโลก 

“ภาวะเงินเฟ้อ - เงินบาทอ่อนค่า - ต้นทุนการก่อสร้าง - ประเด็นภาษีลาภลอย - การปรับตัวของราคาอสังหาฯ - กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

ที่มีผลสำคัญต่อภาคอสังหาริมทรัพย์

 

 

ร่วมไขทุกแง่มุมสำคัญของภาคเศรษฐกิจในหลายประเด็น

 

9.35 - 9.55 น.        กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินโลก ส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์อย่างไร

                           โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 • อัตราเงินเฟ้อ เงินบาทอ่อนค่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลอย่างไรต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และภาคประชาชนผู้ซื้ออสังหาฯ
 • “เงินบาทอ่อนค่า” ผลดีหรือผลเสียในแง่มุมใดบ้าง เจาะลึกประเด็นนักลงทุนต่างชาติเงินบาทไทยอ่อนค่า มีผลต่อแรงจูงใจให้ลูกค้าชาวต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหรือโอนอสังหาฯอย่างไรบ้าง 

 9:55 - 10:15         ทางเลือกการลงทุนอสังหาฯ และโอกาสจากจีน

                          โดย นายวรุตม์  พรหมบุญ Managing Partner, Bondcritic

 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ประเทศจีน 
 • ทางเลือกการลงทุนของนังลงทุนในภาวะวิกฤต 
 • ความน่าสนใจของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย สำหรับชาวจีน

 

10:15 - 10:35         เปิดนโยบายด้านการเงิน และคาดการณ์เศรษฐกิจไทย 

                         โดย ดร. พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 • ภาวะเงินเฟ้อ มีผลต่อราคาวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนก่อสร้าง คำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างไร? 
 • การดำเนินนโยบายทางด้านการเงินของภาครัฐในปี 2565 
 • นโยบายคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายเพื่อสนันสนุนอสังหาฯ ให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติ 
 • update ความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐาน และการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2565 และ 2566 
 • แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯ เมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

10:35 - 10:55         แนวโน้มการเติบโตอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้ความกดดันของภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด   

                       โดย คุณสัมมา คีตสิน อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

 • ภาษีลาภลอย 
 • การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ชาวต่างชาติ 
 • แนวโน้มราคาอสังหาริมทรัพย์ จะปรับขึ้นหรือไม่อย่างไร ตามเงินเฟ้อตอนนี้
 • แนะนำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอสังหาฯ ในช่วงครึ่งหลังปี 2565 

10:55 - 10:15        เปิดกลยุทธ์ดึงดูดอสังหาฯ ต่างชาติ

                          โดย นายวิทย์ กุลธนวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท KW Thailand

 • ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตอนนี้มีการปรับตัวตามภาวะเงินเฟ้อ แล้วหรือไม่ ภาวะเป็นอย่างไร 
 • สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 
 • แนวโน้มชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เปรียบเทียบภาคอสังหาฯ ในต่างประเทศ 
 • แนะนำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอสังหาฯ ในช่วงครึ่งหลังปี 2565

11:15 - 11:45        PANEL SESSION : 

 • กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ควรมุ่งปรับตัวไปในทิศทางใดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • Thailand next 2570 ประเทศไทยและอสังหาริมทรัพย์ ควรมุ่งไปในทิศทางใด

11:45 - 11:55        Q&A  ช่วงถาม - ตอบ วงเสวนาและคำถามจากผู้เข้าร่วม

11:55 - 12.00      ผู้ดำเนินรายการ กล่าวปิดงานสัมมนา 

 

ดำเนินรายการโดย คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ TERRABKK

 

ร่วมสัมมนาฟรี!  ในรูปแบบ Online Seminar by ZOOM

 

X Close